Tag Archives: Lubys

2017:22017:2/2017:2

Ar bus pareikštas nepasitikėjimas VVT generaliniu direktoriumi?

Foto: Fir0002/Flagstaffotos, wikimedia.org

Šiandienos, 2017 m. vasario 22 d., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje – net 3 klausimai, susiję su UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Visi klausimai susiję su 150-ties autobusų istorija: viename siūloma reikšti nepasitikėjimą UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vadovu ir įmonės valdyba, kitame klausime (kuris atsirado kaip atsakas į ketinimą reikšti nepasitikėjimą) siūloma rezoliucija, įpareigojanti įmonę gerai dirbti, na o trečiasis klausimas – būsimųjų autobusų techninių savybių patvirtinimas.

Deja, visi šie klausimai tėra „muilo burbulai“. Kodėl? Atsakymas paprastas – visi jie tėra viešųjų ryšių pobūdžio ir nepakeisiantys nieko, kas jau yra suplanuota. Nepaisant to, panagrinėkime visus šiuos „muilo burbulus“ detaliau.

Po melo tarybos nariams – nepasitikėjimas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ generaliniu direktoriumi ir įmonės valdyba

Kaip ne kartą rašėme (pvz., 2016-11-21, 2016-12-06, 2016-12-072017-01-09), stumiant 150-ties autobusų įsigijimo projektą buvo skleidžiama daugybė melo. Melavo ir savivaldybės administracijos darbuotojai, tačiau didžiausias melo, iškraipytų ir nuolat keičiamų skaičių srautas keliavo iš VVT vadovo. Dalis to melo ir patiems tarybos nariams paaiškėjo klausimo svarstymų komitetuose ar tarybos posėdžių metu. Kai kurie tarybos nariai iš atskleisto melo šaipėsi, kai kurie melu piktinosi. Nepaisant to, visi džiaugsmingai ir vieningai pritarė autobusų įsigijimo projektui – tiesa, formaliai susilaikant opozicijai, kuri tam nepritarė, kaip pripažino jų atstovai, tiesiog todėl, kad jie yra opozicija.

Visgi opozicija akiplėšiško melo nepamiršo – jau ankstesnio (2017 m. vasario 1-osios) posėdžio darbotvarkėje atsirado klausimas dėl nepasitikėjimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vadovu ir įmonės valdyba. Visgi tarybos nariai iš posėdžio išsilakstė nesulaukę šio klausimo svarstymo – kvorumo, būtino klausimų priėmimui, nebeliko, todėl klausimas atidėtas šiandienos posėdžiui.

Sprendimo projekto tekstas itin lakoniškas, netgi nenurodomos nepasitikėjimo priežastys. Ir tai suprantama – akivaizdu, kad valdančioji dauguma sprendimo nepalaikys, tad šis mėginimas pareikšti nepasitikėjimą tėra viešųjų ryšių akcija, rodanti, kad opozicija dirba savo darbą.

Juolab kad valdančiųjų liberalų atstovai, sužinoję apie ruošiamą nepasitikėjimą  jiems lojaliu VVT vadovu ir valdyba, skubiai sukurpė atsakymą.

Valdančiųjų atsakas – rezoliucija apie nieką

Jau ir prieš 3 savaites vykusiam tarybos posėdžiui buvo paruoštas šis atsakymas į planuojamą pareikšti nepasitikėjimą. Tiesa, tuomet šis klausimas turėjo būti svarstomas po mėginimo pareikšti nepasitikėjimą. Šiandien tarybos posėdžio metu klausimų eiliškumas sukeistas vietomis, taigi, ketinama padaryti visišką parodiją – pirmiausia įmonės vadovybė bus įpareigota šauniai darbuotis, o iškart po to bus svarstomas nepasitikėjimo ja klausimas. Bravo!

Tačiau nepatingėkime rezoliuciją paskaityti (kuri, kaip žinote, ir šiaip yra niekuo neįpareigojantis tekstukas).

Vilniaus miesto savivaldybės taryba,
a t s i ž v e l g d a m a  į šių metų sausio 11 d. priimtus sprendimus dėl viešojo transporto Vilniaus mieste plėtros bei atsižvelgdama į Vilniaus miesto gyventojų lūkesčius:
k r e i p i a s i  į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ generalinį direktorių bei UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybą, išsakydami šią Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių politinę valią:
1. Per artimiausius 3 mėnesius parengti ir visiems to pageidaujantiems Vilniaus miesto tarybos nariams išsamiai pristatyti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ strategiją bei 2016 metų veiklos bei finansines ataskaitas.

Štai čia sustokime. Kokios strategijos prašoma? Gal tos, kuri, administracijos direktorės, jos pavaduotojo ir net vicemero teigimu, tarybos nariams jau buvo pristatyta (beje, apie tą „strategiją“ – kitas troleibusas.lt tekstas)? Ir kodėl gi prašoma pateikti veiklos ir finansines ataskaitas, kurios ir taip privalo būti pateikiamos, kadangi tai yra savivaldybės valdoma įmonė?

2. Per artimiausius 6 mėnesius įgyvendinti kokybiškus pokyčius įmonės valdomame viešajame transporte:
a. Sukuriant švarią bei klientų lūkesčius atitinkančią aplinką transporto priemonėse.
b. Užtikrinti profesionalų vairuotojų bendravimą su klientais bei vairavimo įgūdžius.

O kas gi įmonės administracijai neleido švarios aplinkos kurti iki šiol? Kodėl naujoji įmonės administracija, kuri pernai ir paskelbė valymo paslaugų pirkimo konkursą, nesugebėjo į sutartį įtraukti jokių saugiklių dėl netinkamo sutarties vykdymo? Kodėl naujoji įmonės administracija nesugeba (ar nenori?) kontroliuoti, kaip jos pasamdyta privati įmonė ir toliau nekokybiškai dirba? Kaip jau ne kartą rašėme (ir pateikdami pavyzdžius), net ir 30 metų amžiaus transporto priemonė gali būti švari, jeigu yra valoma ir prižiūrima, tad transporto priemonių amžius – tikrai ne argumentas.

2.b. punktą komentuoti išvis sudėtinga; profesionalus bendravimas? Kas tai, kaip šį tekstą ruošęs tarybos narys tai apibrėžia? Kokius vairavimo įgūdžius jis tikisi pamatyti ir kaip tai pasiekti įmonėje, kurioje darbuotojų kaita – nepavydėtino lygio?

3. Užtikrinti sklandų transporto priemonių atnaujinimą įgyvendinant š. m. sausio 11 dieną priimtus sprendimus. Pateikti konkrečių veiksmų planą įpareigojimų įgyvendinimui.

Ką šiuo punktu apskritai norima pasakyti? Sviestas sviestuotas; jeigu jau taryba pritarė įsigijimui, tarybos narys turėtų žinoti, kaip vyksta viešųjų pirkimų procedūros ir kaip laimėjusi įmonė įgyvendina sutartį (kas, beje, aprašoma ir autobusų įsigijimo sąlygų projekte, kuris pateiktas tarybos nariui ir už kurį jis šiandien taip pat balsuos).

4. Numatyti ir Vilniaus miesto tarybos nariams pristatyti aiškiai išmatuojamus rodiklius šioje rezoliucijoje minimų reikalavimų bei kitų svarbiausių įmonės veiklos rezultatų įvertinimui.

Čia ir vėl tenka kilstelėti antakius ir paklausti – apie ką čia kalba?

Štai toks rašinėlis, už kurį šiandien, tikėtina, ir vėl vieningai balsuos valdančioji koalicija. Jūs matote šioje rezoliucijoje kažkokį turinį ar prasmę?

Autobusų pirkimo sąlygų „svarstymo“ parodija

Tarybos nariams 2017-01-11 pritarus 150-ties autobusų įsigijimui, viena iš sąlygų buvo ta, kad tarybos nariai būtų supažindinti su būsimųjų autobusų techninėmis specifikacijomis ir kad viešasis pirkimas būtų pradėtas tik tuomet, kai tarybos nariai šioms specifikacijoms pritars.

Nenagrinėsime, ar tarybos nariai į šias specifikacijas visgi įsigilino (dauguma šiandien balsuos už tai, ko neperskaitė – bet juk ne pirmas kartas) – geriau pažiūrėkime į muilo burbulą, kuriuo buvo sudaroma diskutavimo iliuzija.

2017-02-08 savivaldybės viešųjų ryšių skyrius paskelbė, kad 2017-02-15 savivaldybėje vyks „atnaujinamo autobusų parko viešojo pirkimo sąlygų aptarimas“. Į aptarimą buvo kviečiami pardavėjai/jų atstovai (tiekėjai), nors kvietimas išsiųstas ir tarybos nariams. Kodėl tarybos nariai buvo kviečiami – neaišku, nes pasiūlymus/pastabas buvo siūloma teikti CVP IS priemonėmis iš anksto, o CVP IS, kaip žinia, skirta tik perkančiųjų organizacijų ar verslo atstovams, taigi ne paprastiems mirtingiesiems ir net ne savivaldybės tarybos nariams. Tiesa, ar bent vienas tarybos narys (išskyrus administracijos direktorės pavaduotoją ar vicemerą) aptarime dalyvavo – informacijos neturime.

Po renginio savivaldybės viešųjų ryšių skyrius išplatino pranešimą apie nieką. Jame visiškai nekalbama apie tai, kas ką siūlė, kokie buvo argumentai, į kokius pasiūlymus ketinama atsižvelgti (o kokie bus atmesti) ir t.t.

Na o už ką tarybos nariai šiandien balsuos?

Sprendime rašoma, kad pirkimo konkurso komisijos sudėtyje bus ne tik savivaldybės, UAB „Vilniaus viešasis transportas“, bet ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovai – taigi po įvykusio konkurso nė vienos atstovai neturės jokios teisės gintis, kad autobusai turintys vienokių ar kitokių trūkumų, o jie negalėjo to išvengti ir sąlygas įtakoti. Komisijai pavedama paskelbus konkursą tikslinti konkurso sąlygas ir techninę specifikaciją atsižvelgiant į konkurso metu gautus galimų autobusų tiekėjų siūlymus bei pastabas, nekeičiant esminių konkurso sąlygų nuostatų. – tačiau kokios gi sąlygos yra esminės, o kokios – ne? Perkamų autobusų skaičius? O gal dar kas nors?

Skaitant techninės specifikacijos projektą daug kur sunku apsispręst, ar labiau juokinga, ar labiau graudu. Reikalaujama niekur ir niekada nenaudojamų „stop“ mygtukų, bet nesugebama paprašyti net šepečių aplink ratų arkas (kurie apsaugotų pėsčiuosius/keleivius nuo apmėtymo gatvių purvu) arba iš vairuotojo kabinos valdomos rampos (įvažiavimui su vežimėliu) valdymo. Reikalaujama, kad durų uždarymas vyktų per 3-5 sekundes – tačiau lieka neaišku, o kodėl ne greičiau negu per 3 sekundes? Gal būsimasis konkurso laimėtojas nesugeba greičiau užsidarančių durų pagaminti? Kur žadėtasis durų apipūtimas šiltu oru (žiemos metu)? Iš minimalių reikalavimų akivaizdu, kad oro kondicionavimo sistema irgi bus pati pigiausia. Abejotina prasmė ir tokios keleivių informavimo sistemos, kuri tesugebės ekrane rodyt reklamas ir dabartinę/būsimą stotelę (o ne pateikinės informaciją realiu laiku, po kiek laiko bus pasiektos ir artimiausios stotelės, ir galutinė maršruto stotelė). Beje, ar pagal sutartį su VVT ekranus visose transporto priemonėse neturėtų būti įrengusi UAB „Mediatraffic“? Nesugebama tiksliai nurodyti, kad išorinis garsiakalbis turi būti pajungtas atskirai (nes jis, galima spėti, bus naudojamas neregių informavimui, o ne nuolat plyšaus stoteles), nesugebama pagalvoti ir apie tai, ar vairuotojo kabina atvira, ar uždara, nesugebama galvoti ir apie tai, kad ateityje gi planuojamas keleivių įlipimas tik pro priekines duris – tad jei taip, atitinkama turi būti ir aikštelė prie priekinių durų. Liapsusų daug – pvz., nors rašoma, kad įprastiniai 12m ilgio autobusai turės būti su 3 durimis, montavimo schemoje (58 psl.) vaizduojamas 2 durų autobusas.

Kita vertus, gilintis į visa tai prasmės nėra – tarybos nariai į tai neturi nei laiko, nei noro gilintis, tad balsuos už tai, kas jiems pateikta ir partijos nurodyta „balsuojam už“, ir projekto kardinolai vis tiek nupirks tai, ką yra suplanavę.

2017:12017:1/2017:1

40,5 mln. dyzeliams yra dabar, 6 mln. elektriniam transportui galbūt ateityje

2017-11-11_piketasŠiandien, 2017-01-11, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 33 metu bus balsuojama dėl klausimo Nr. A1-838 „Dėl pritarimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui ir projektui „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste“.

Nepaisant pirmadienio vakarą – antradienio rytą atsiradusių kosmetinių pakeitimų sprendimo projekte (apie juos – tekste žemiau), kuriais mėginama užliūliuoti ir Tarybos narius, ir miestiečius, nuspręsta ir vėl, kaip ir prieš pateikiant šį projektą Tarybai, piketuoti. Continue reading

2017:12017:1/2017:1

Dyzelis – Vilniaus ateitis: trečiadienį ketinama pritarti 150 autobusų įsigijimui

2017-tuosius Vilniuje tenka pradėti nuo prastų naujienų. Prieš pasakodami, kas gi nutiko,  tikimės, kad prisijungsite prie protesto veiksmų (apie kuriuos bus pranešta vėliau, jei tik situacija nepasikeis), siekiant sustabdyti šiuos ketinimus.

Savivaldybė, Škoda14Tr troleibusas

Nepaisant daugybės abejonių, kurios skambėjo pirmąsyk pristatant sprendimo dėl 150 autobusų projektą savivaldybės tarybos posėdžio metu, nesuabejojant dėl kas kartą VVT generalinio direktoriaus pateikiamų vis kitokių skaičių, neatsakant į daugybę užduotų konkrečių klausimų, ignoruojant siūlytas alternatyvas –

šį trečiadienį, 2017-01-11, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 33 metu bus balsuojama dėl klausimo, gavusio numerį A1-838 „Dėl pritarimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui ir projektui „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste“. Klausimą pristatys net 2 žmonės – Administracijos direktoriaus pavaduotojas, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybos narys Arvydas Darulis ir Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus vyr. specialistas Kastytis Lubys.

Sprendimo turinys praktiškai nesikeičia – kaip ir siekė VVT, ketinama pritarti 150-ties autobusų (dyzelinių) įsigijimui. Vienintelis pokytis – pritariama autobusų įsigijimui ne veiklos nuomos, o lizingo būdu (nes šis pagaliau pasirodė besąs pigesnis). Šiame projekte troleibusų įsigijimui nei vietos, nei lėšų nėra. Continue reading

2016:122016:12/2016:12

150-ties dyzelinių autobusų projektas: kas įvyko per 2 savaites

Volvo dūmai (nuotr. autorius - Romas R.)Trečiadienį, 2016-12-07, Vilniaus m. savivaldybės tarybos posėdyje ir vėl bus pateikiamas svarstymui sprendimo „Dėl įpareigojimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atnaujinti transporto priemonių parką“ projektas. Analogišką sprendimą (kurį posėdžio metu vienas tarybos narys pavadino rašteliu)  buvo mėginama prastumti prieš 2 savaites. Šiuo sprendimu savo valdomą įmonę savivaldybė įpareigotų veiklos nuomos būdu įsigyti (t.y., 8 metus nuomotis, priežiūrą taip pat atliekant gamintojo atstovui) 150 dyzeliniu kuru varomų autobusų. Būtent toks nuomos terminas, tokia kuro rūšis ir tokia techninė priežiūra numatyta dar 2016 m. liepos mėnesį paskelbtuose Autobusų veiklos nuomos Techninių specifikacijų projekto dokumentuose. Continue reading

2016:112016:11/2016:11

Savivaldybė troleibusus laidoti pradeda jau šį trečiadienį

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas

Šį trečiadienį, 2016-11-23, vyks Vilniaus m. savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus įkaltas dar vienas vinis į troleibusų sistemos karstą.

troleibusas.lt skaitytojams puikiai pažįstamas Kastytis Lubys (savivaldybės  Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus vyr. specialistas, 2013-tųjų transporto „optimizacijos“ architektas) pristatys sprendimą „Dėl įpareigojimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atnaujinti transporto priemonių parką“. Sprendime savivaldybė įpareigoja savo valdomą įmonę VVT veiklos nuomos būdu įsigyti 150 autobusų. Ne tik Zuoko vadovauta, bet ir dabartinė miesto valdžia troleibusų nelaiko transporto priemone – sprendime apie troleibusus nėra nė žodžio. Autobusai, žinoma, dyzeliniai (nuorodą į techninių specifikacijų projektą galima rasti čia).

Pabrėžiame: ne, troleibusas.lt nėra prieš tai, kad techniškai netvarkingi autobusai būtų keičiami į techniškai tvarkingus. Tačiau troleibusas.lt yra tikrai prieš tai, kad Vilniuje troleibusus pakeistų autobusai (kas šiuo atveju ir vyksta). Continue reading

2016:62016:6/2016:6

Administracinė procedūra dėl sprendimų Naugarduko gatvėje

13 maršrutas, 1636, NaugardukoPrieš 2,5 mėnesio, 2016 m. balandžio 4 dieną, troleibusas.lt buvo paskelbtas tekstas apie savivaldybės klerkų savivaliavimą, naikinant troleibusų kontaktinį tinklą Naugarduko gatvėje. Savivaldybės klerkai nusprendė patys savavališkai leisti „Maximai“ nesilaikyti sutarties, kuri buvo patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės taryboje (sutartį pakeisti galėjo ne galimai korumpuoti klerkai, tačiau tik taryba, kuri ją patvirtino).

Kontaktinio tinklo remontininkų teigimu, jie buvo gavę nurodymą kontaktinį tinklą Naugarduko gatvėje išmontuoti pilnai. Pasirodžius tekstui, kontaktinio tinklo ardymas buvo sustabdytas. Nepaisant to, iki to laiko kontaktinis tinklas buvo išardytas visame buvusiame Naugarduko žiede, taip pat panaikintas ir įvažiavimas į Naugarduko gatvę iš Švitrigailos gatvės (bei sugrįžimas atgal).

Kas naujo įvyko per šiuos 2,5 mėnesio? Kaip jau darosi įprasta, gerų naujienų nėra: savivaldybės klerkai darbuojasi „miesto labui“ ir toliau, savo projekto nepakeitė ir „Maxima“ – vietoj išmontuotų kontaktinio tinklo atramų ruošiamasi montuoti atramas/šviestuvus, neatitinkančius kontaktinio tinklo reikalavimų.

Todėl prieš pateikdami foto ir video reportažą, kreipiamės prašydami pagalbos:
ketinama netrukus kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl administracinės procedūros savivaldybės tarnautojų, savavališkai pakeitusių tarybos patvirtintą sutartį, atžvilgiu. Šio rašto kvalifikuotam teisiniam surašymui reikalinga teisininko pagalba. Deja, sumokėti už teisininko paslaugas galimybių nėra, todėl jeigu galėtumėte pagelbėti (ar žinote, kas galėtų pagelbėti) šiuo klausimu neatlygintinai – susisiekite palikdami komentarą po šiuo įrašu arba palikdami asmeninę žinutę Facebook puslapyje. Continue reading

2016:62016:6/2016:6

Istoriniai Vilniaus troleibusai bus išsaugoti ar sunaikinti?

Škoda 15Tr (2603)

Daugiausia originalios išvaizdos elementų išlaikęs Škoda 15Tr (2603) troleibusas.

Stebintys mūsų Facebook paskyrą turbūt pastebėjo informaciją apie tai, kad neseniai buvo sunaikintas ir išvežtas į metalo laužą vienas iš keturių turėtų „dvigubų“ troleibusų Škoda 15Tr. Taigi, teliko trys, iš kurių vienas „užstrigęs remonte“ ir dabar stovi ten, kur 3 metus buvo pūdomas dabar jau sunaikintas jo „brolis“, antras – nors ir važiuojantis, bet apleistas, ir vos vienas iš jų – kruopščiai jį vairuojančių vairuotojų prižiūrimas.

Vienas po kito patyliukais pjaustomi Škoda 14Tr troleibusai – procesas vyksta abiejuose troleibusų parkuose. Ir jeigu anksčiau būdavo skelbiami (kad ir formalūs) aukcionai, kurių dėka būdavo galima bent jau aiškiai matyti, kurios transporto priemonės dingsta negrįžtamai – dabar tai vyksta tyliai ir be jokio informavimo, be jokio aukciono paskelbimo.

Matydama vieną po kito naikinamus unikalius Vilniaus troleibusus, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija 2016-04-12 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybą ir į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Stebėtojų tarybą dėl istorinių Vilniaus troleibusų išsaugojimo. Continue reading

2016:52016:5/2016:5

Manipuliacijos skaičiais. I. Legendos apie troleibusų brangumą

kainaPer pastaruosius kelerius metus, kalbant apie viešąjį transportą, įvairiais būdais buvo paskelbta daugybė netiesos. Kažkodėl ypač daug tokių informacinių atakų buvo nukreipta prieš troleibusus. Galbūt kartais tai buvo daroma iš nežinojimo, visgi dažniausiai tai buvo panašu į sistemingą melą, siekiant tam tikrų tikslų.

Vienas dalykas, kai informaciją „padailina“ kažkokio naujo produkto siūlytojai – jų darbas yra įsiūlyti nebūtinai maksimaliai reikalingą ir nebūtinai itin kokybišką prekę už maksimalią kainą. Liūdnesnių rezultatų mieste sulaukiame, kai įvairių produktų siūlytojams legaliai (ar nevisai legaliai) parsiduoda mokslininkai, politikai, valdininkai – tokiu atveju, prisidengiant neobjektyviomis nesąžiningų mokslininkų studijomis, korumpuoti valdininkai, padedami korumpuotų politikų iššvaisto neadekvačias lėšas abejotiniems projektams.

Turbūt geriausias pavyzdys – Zuoko tramvajaus projektas. Vargu ar kas besuskaičiuos, kiek sostinėje lėšų išeikvota, mėginant jį prastumti. Išeikvotos lėšos – ir taip vadinamoms studijoms, kurias atliko „savi“ ir kuriems buvo nurodyta, ką tos studijos turi pagrįsti,  ir įvairaus lygio valdininkų kelionėms, ir kaip fenikso prisikeldavusio filialo darbuotojų atlyginimams ir komandiruotėms. O juk pinigus, kurie buvo išeikvoti šioms nesąmonėms, buvo galima investuoti į viešojo transporto sistemos atnaujinimą ir bent keletą naujų transporto priemonių nupirkti…

Tačiau kodėl gi nedaryti bet ko, ką tik užsimanai – juk atsakomybės nėra jokios.

Štai kabinetiniai klerkai neteisėtai susitarė su prekybcentriu ir pakeitė miesto tarybos patvirtintą sutartį – po viso to spengia tyla, susitarimą (kuris naudingas tik „Maximai“, bet ne viešojo transporto keleiviams) „prastūmę“ valdininkai tebedirba, o neteisėtai atsiradęs susitarimas neatšauktas iki šiol. Miestas ne tik neteko investicijos (kurią buvo įsipareigojęs skirti prekybos centras) į viešojo transporto sistemą, tačiau dar daugiau – miestas dar ir pinigus išleido. Juk kainuoja ne tik kūrimas, bet ir naikinimas – tačiau vargu ar sužinosime, kiek kainavo iš dalies jau atliktas troleibusų kontaktinio tinklo išmontavimas Naugarduko gatvėje, ir iš kieno – prekybcentrio ar „Vilniaus viešasis transportas“ lėšų už visa tai buvo sumokėta? Visgi galima neabejoti, kad kai kurie savivaldybės veikėjai garsiai kalbės apie tai, koks šaunus investuotojas ir kaip jam ačiū, kad jis miestą tvarko už savo lėšas. Continue reading

2016:42016:4/2016:4

Zuokas, Pauža, Lubys ir “Maxima” – kas tarp jų bendra?

13 maršruto troleibusas Naugarduko žiedeTurbūt nedaug kas atsakys, kas gali būti bendra tarp buvusio Vilniaus mero Artūro Zuoko, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, šio departamento Eismo organizavimo skyriaus vyr. specialisto Kastyčio Lubio (pastarųjų valdininkų pareigos po valdžios pokyčių liko tos pačios) ir prekybos giganto „Maxima“.

Trumpas atsakymas: šio tandemo dėka nuo 2013 metų liepos (įvykdžius taip vadinamą „viešojo transporto reformą“ ir atlikus „optimizaciją“, t.y., pradėjus mažinti troleibusų skaičių mieste) neliko reguliaraus troleibusų eismo Naugarduko gatvėje. Tačiau tai ne viskas – vėliau, pažeidžiant Vilniaus miesto taryboje patvirtinto sprendimo sąlygas, patyliukais savivaldybės kabinetuose susitarta prekybos gigantui leisti nevykdyti dalies šiuo tarybos sprendimu patvirtintų prekybos įmonės įpareigojimų. Valdininkai neturi keisti teisės nei Tarybos sprendimų, nei šiais sprendimais patvirtintų sutarčių – tačiau tai visgi padarė. Ir spėkite, kas toliau – gal jiems buvo iškeltos drausminės bylos, gal jie susilaukė griežtų sankcijų? Žinoma, ne – sankcijų jokių, o savavališkai padaryti sutarties pakeitimai įgyvendinami ir toliau.

Šį savaitgalį, naktį iš šeštadienio į sekmadienį, pradėta ruoštis ir troleibusų kontaktinio tinklo naikinimui Naugarduko gatvėje: ties Naugarduko – Švitrigailos gatvių sankryža buvo išmontuoti suėjimo iešmas ir persikirtimas. Šiąnakt, naktį iš sekmadienio į pirmadienį, pradėtas ir 1 km ilgio troleibusų kontaktinio tinklo Naugarduko gatvėje išmontavimas. Turbūt ne šiaip sau liepta šiuos darbus atlikinėti naktį – blogiems darbams tamsa tinkamesnis metas.

Tačiau sugrįžkime prie to, kas ir ką buvo įsipareigojęs ir kaip visa tai patyliukais išgaravo. Continue reading

2015:42015:4/2015:4

Pradinukai važinės pigiau, už tai sumokės visi kiti keleiviai

KomposterisNe vieną populistinį sprendimą priėmusi septintoji Vilniaus miesto savivaldybės taryba net ir paskutiniuosiuose savo posėdžiuose tęsia šias tradicijas. Ne išimtis ir priešpaskutiniame šios kadencijos tarybos posėdyje Nr. 70, įvykusiame 2015-04-01, pateiktas svarstymui klausimas „Dėl Tarybos 2014-09-24 sprendimo Nr. 1-2016 „Dėl vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir troleibusų bilietų kainų nustatymo“ papildymo“. Na o šiandien paskutiniajame šios kadencijos tarybos posėdyje sprendimui (kurį kažkodėl prireikė svarstyti skubos tvarka) skubos tvarka ir be jokių diskusijų buvo pritarta.

Kad nebūtų pradėtos interpretacijos „norite vaikus ir senjorus skriausti!“, pirmiausia paaiškinsime, kodėl kritikuojame šiuos Vilniaus miesto savivaldybės sprendimus.

Mes jokiu būdu nesame prieš lengvatas vienoms ar kitoms socialinėms grupėms. Visgi turime suprasti, kad nieko nemokamo nebūna. Jeigu už prekę ar paslaugą jos gavėjas sumoka tik dalį kainos (ar nemoka išvis) – nuostolį turi padengti kažkas kitas. Tad kas mokės už šių žmonių keliones? Continue reading