Įkūrusi paslaptingą filialą, savivaldybė kloja bėgius tramvajui

Tramvajus (engineering-ru)
Visi puikiai žino, ir net miestą valdantieji nemėgina neigti, kad Vilniaus miestas paskendęs tokiose skolose, kurias grąžinti gali būti „misija neįmanoma“. Turbūt daug kas yra įsitikinęs, kad savivaldybė nuolat ir išsamiai papasakoja apie tai, ką planuoja svarbiausiais miestiečiams klausimais, ypač tais, kurie susiję su ilgalaikiais ir brangiai kainuojančiais projektais.
Žinote ką? – pasiruoškite šiek tiek kilstelėti antakius, nes ir vėl – ne viskas yra taip, kaip atrodo. Jei savivaldybė garsiai deklaruoja priėmusi vienokį sprendimą – tai nebūtinai tiesa, nes patyliukais įsteigiamas filialas kitokio sprendimo įgyvendinimui. Sprendimui, kuris brangiai kainuotų miestui ir vargu ar pagerintų miestiečiams gyvenimą. Na, bet pagerintų gyvenimą tiems, kas susiję su tuo projektu ir daug metų siekia jo įgyvendinimo.
Visiškai netikėtai pavyko atrasti informaciją, kad vargingai gyvenanti Vilniaus miesto savivaldybė savo valdomoje įmonėje (kuri taip pat neišbrenda iš skolų, pvz., niekaip neatsiskaitydama su įmone „Vilniaus viešasis transportas“) „Susisiekimo paslaugos“ (savivaldybės įmonė, valdanti Vilniaus viešąjį transportą, įsteigta 1998 m. liepos 15 d. – šaltinis) įsteigė iš pirmo žvilgsnio nežinia kokiai veiklai skirtą filialą „Transporto projektai“. Dar įdomiau pasidarė sužinojus, kas šio filialo vadovas. Visgi pradėkime nuo priešistorės.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ filialai: pradžia net prieš 8 metus. Ir viskas dėl tramvajaus

logo-vilnius-transportPradėjus domėtis šia tema, paaiškėjo, kad tai jau ne pirmas šioje įmonėje sukuriamas analogiškas filialas. Antai po teismus teisybės ieškojęs 2007 – 2011 m. kadencijos Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys Vladimir Avin (kuris tuo pačiu buvo ir Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninio antžeminio ir požeminio transporto infrastruktūrai gerinti darbo grupės vadovas, šaltinis) suspėjo pabuvoti dviejų SĮ „Susisiekimo paslaugos“ filialų vadovu.
Kaip informuoja vieša teismų praktikos sprendimų paieškos sistema eTeismai.lt, 2008 m. kovo 6 d. jis buvo priimtas dirbti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ filialo „Vilniaus tramvajus“ direktoriumi su 6 000 Lt mėnesiniu atlyginimu, o 2008 m. balandžio 1 d. perkeltas dirbti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ filialo „Transporto plėtros projektai“ direktoriumi su 6000 Lt mėnesiniu atlyginimu. 2009 m. kovo 30 d. nuspręsta panaikinti įmonės filialą „Transporto plėtros projektai“, 2009 m. kovo 31 d. filialo veikla buvo nutraukta (taip pat nutraukta ir darbo sutartis su V.Avin). Abu filialai, „Vilniaus tramvajus“ ir „Transporto plėtros projektai“, buvo registruoti tuo pačiu įmonės kodu 300599695.

Taigi, reziumuokime:
2006-08-28 atsiranda savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ filialas „Vilniaus tramvajus“ (Steigėjo sprendimas / Savivaldybės įmonės “Susisiekimo paslaugos” direktoriaus įsakymas dėl filialo steigimo bei jo nuostatų tvirtinimo) – iš pradžių jo vadovu buvo Jurijus Čekurišvilis, apie vėlesnius vadovus duomenų nėra, na o nuo 2008-03-06 vadovas Vladimir Avin. Filialas įsteigiamas Vilniaus miesto tarybos 2003–2007 m. kadencijos metu, daugumą sudarė A. Zuoko koalicija, meras – A.Zuokas (šaltinis);
2008-04-01 atsiranda filialas „Transporto plėtros projektai“;
2009-03-31 filialas panaikintas.

Sugrįžo A.Zuokas – ir Feniksas pakilo iš pelenų

4,5 metų Vilnius išgyveno be mistinių nežinia ką veikiančių ir nežinia kiek biudžeto lėšų suvalgančių įmonės „Susisiekimo paslaugos“ filialų. Sugrįžusi prie miesto valdymo (2011 m.) A.Zuoko koalicija turbūt ne iš karto pastebėjo, kad tramvajaus prastūmimui sukurta kontora panaikinta. Visgi 2013-11-25 buvo kreiptasi su prašymu patvirtinti naujo filialo nuostatus, o 2013-11-26 – įtraukti į Juridinių asmenų registrą savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ filialą „Transporto projektai“ (įmonės kodas 303197538).
Kaip informuoja rekvizitai.lt, vos 3 darbuotojus 2014-01-22 turėjęs filialas nuo 2014-05-01 turi jau 8 nenuilstamai triūsiančius mūsų labui darbuotojus.
Ir štai atėjo laikas papasakoti, kas yra šio fenikso vadovas.

Valstybės tarnautojas iš Vilniaus savivaldybės tuo pat metu vadovauja jos valdomos įmonės filialui? Vilniuje viskas įmanoma!

W.A.Rogers karikatūra, žurnalas „Harper’s WeeklyTurbūt girdėjote apie Vilniaus miesto ūkio ir transporto departamento Miesto transporto skyriaus vyriausiąjį specialistą, labiausiai išgarsėjusį Vilniaus miesto viešojo transporto reforma Kastytį Lubį. Niekam nėra paslaptis, kad šis žmogus nuoširdžiai nemėgsta troleibusų (kaip ir, jo žodžiais, daugumos prietaisų, turinčių elektros variklį). Tačiau šį kartą svarbu ne tai – svarbus yra lojalumas miesto mero interesams ir atkaklus tramvajaus („modernios transporto rūšies“) idėjos skleidimas – kaip žinia lojalūs žmonės susilaukia padėkos ir paskatinimo.
Taip, supratote teisingai – būtent šis valstybės tarnautojas (kurio viena iš funkcijų yra prižiūrėti savivaldybei priklausančios įmonės „Susisiekimo paslaugos“ veiklą) vadovauja įmonės „Susisiekimo paslaugos“ filialui. Trumpai tariant, jis kontroliuoja savo veiklą.
Apie tai, kiek K.Lubys „prisiduria“ prie savo atlyginimo, gaunamo už darbą savivaldybėje, duomenų neturime (rekvizitai.lt pateikia tik 2003 – 2012 metais deklaruotą turtą). Pilną darbo dieną savivaldybėje dirbantis žmogus kasdien po jo teoriškai dirba kitą darbą šiame filiale – nors, galbūt į filialo „Transporto projektai“ direktoriaus pareigas tikrovėje įeina tik pasiskraidymai į įvairius miestus, susijusius su tramvajumi? Kol kas į viešumą tėra iškilęs vos vienas tos pasisvečiavimas Suomijoje (ebus.lt: „Susipažino su Tamperės tramvajaus projektu“), visgi straipsnio tekstas leidžia suprasti, kad tokių kelionių yra buvę ir daugiau. Kiek tų kelionių būta, kiek jos kainavo, ar kelionės buvo apmokėtos iš skylėto miesto biudžeto, ar jas apmokėjo „investuotojai“ (taip galimai paperkant valstybės tarnautojus dėl jiems palankių sprendimų priėmimo), galiausiai, kas yra kiti šio filialo darbuotojai, kiek miesto lėšų filialas „įsisavino“ – kol kas nėra žinoma, visgi tikėkimės, kad šiai istorijai iškilus į viešumą, paaiškės daug įdomių dalykų.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija: Kastytis Lubys Įstatymo nuostatų nepažeidė

Akivaizdu, kad šis filialas yra sukurtas tramvajaus projekto „stūmimui“, tad paskaitykime, kas rašoma Valstybės tarnybos įstatymo 161 straipsnyje „Valstybės tarnautojų teisė dirbti kitą darbą“:

1. Valstybės tarnautojui leidžiama dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą (toliau – dirbti kitą darbą), jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje, nesudaro prielaidų valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja valstybės tarnybos autoriteto, nekliudo asmeniui, einančiam pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kai tai nėra darbas tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi valdingus įgaliojimus arba kontroliuoja, prižiūri jų veiklą arba priima kokius nors kitus sprendimus dėl tos įmonės, įstaigos ar organizacijos, ir kai nėra kitų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojai negali dirbti kito darbo ir gauti atlyginimo.

Kaip Jums atrodo, ar įstatymas nėra pažeidžiamas?
Gaila, tačiau Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) galvoja kitaip, negu iš jų tikimasi. Pasirodo, dėl šios papildomos veiklos Kastytis Lubys buvo apskųstas VTEK, kuri 2014-03-12 posėdyje nusprendė pradėti tyrimą, o 2014-05-27 priėmė tokį sprendimą:

2015-02-11_Lubys

Sunku ir komentuoti tokius sprendimus.
Kokiu būdu savivaldybė pašalino galimo interesų konflikto grėsmes, jei minėtas tarnautojas ir tebedirba savivaldybėje, teberuošdamas dirvą tramvajaus įvedimui, ir tuo pat metu jis yra SĮ „Susisiekimo paslaugos“ filialo „Transporto projektai“ direktorius, skraidantis po užsienio šalis tam, kad pasižiūrėtų į tramvajus?

„Transparency International“: ar dėl tokios situacijos kaip ši žmonės nenusivilia valstybės tarnyba?

Ruošdami medžiagą šiam straipsniui, paprašėme „Transparency International“ Lietuvos skyriaus  komentaro: galbūt tik mums matoma problema ten, kur jos nėra?
Projektų vadovė Rūta Mrazauskaitė situaciją pakomentavo taip:

Viena vertus, suprantu, kodėl savo nutarime VTEK aiškina, jog čia nėra interesų konflikto. Griežtai teisine prasme ir vertinant tik pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, jeigu valstybės tarnautojas formaliai nedalyvauja sprendimų, susijusių su kitu jo darbu, priėmime, tuomet, apibendrintai kalbant, ir interesų konflikto nėra.
Visgi norėčiau atkreipti dėmesį į kitą šios istorijos pusę. Pirma, galima aiškintis, kaip p. K. Lubys gavo papildomas pareigas – t.y. ar buvo paskirtas ten dirbti pačios savivaldybės, o jeigu ne, tuomet ar nebuvo pažeisti įstatymai jam ten įsidarbinant. Antra, kalbant plačiau, Valstybės tarnybos įstatymas numato, jog kitas valstybės tarnautojo darbas ne tik neturėtų kelti interesų konfliktų, bet ir nepakenkti valstybės tarnybos autoritetui. Šiuo atveju kaip tik galima kelti klausimą, ar, turint omenyje visas aplinkybes, dėl tokios situacijos kaip ši žmonės nenusivilia valstybės tarnyba.

Ką nustatė ir ko nenustatė VTEK?

Panagrinėkime pilną VTEK 2014 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. KS-56. Štai kokias „faktines aplinkybes“ nustatė VTEK:
1. K. Lubys nuo 2013 m. vasario 27 d. eina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto transporto skyriaus Kontrolės poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas. Jas vykdantis valstybės tarnautojas koordinuoja atliekamą vežėjų ir vairuotojų ekipažų darbo kontrolę bei viešojo transporto sistemos organizavimo funkcijas vykdančios įmonės „Susisiekimo paslaugos“ veiklą. (K. Lubio pareigybės aprašymas iki 2013 m. lapkričio 29 d.)

Štai kokį iš pirmo žvilgsnio paprastą ir formalų bei nereikšmingą darbą, anot pareigybės aprašymo, atlieka šis savivaldybės tarnautojas. Taip, jis tikrino, ar vairuotojai važiuoja laikydamiesi tvarkaraščių ir jei ne – bausdavo. Tačiau visi puikiai žinome ir tai, kad jis dar ruošiantis 2013 metų vasarą pradėtai Vilniaus m. viešojo transporto reformai ir „optimizavimui“ buvo pristatomas šios reformos „architektu“. Būtent jis dalyvavo daugumoje renginių, pristatymų, diskusijų, susijusių su šia tema. Dar daugiau – nuo pat 2013 metų pradžios, kai savo veiklą pradėjo Judėjimas „Už troleibusus Vilniuje“, būtent šis savivaldybės tarnautojas pristatomas kaip tramvajaus sistemos planuotojas, o pristatymai (lietuvių, anglų kalbomis) sukuriami iš šio tarnautojo darbinio kompiuterio. Vilniaus m. tarybos posėdžiuose būtent šis žmogus pristatė visus sprendimų projektus, susijusius su miesto viešuoju transportu (sukonkretinkime – susijusius ne tik su įmonės „Susisiekimo paslaugos“ veikla). Taigi kyla klausimas – ar pareigybės aprašymas buvo kažkodėl neaprašantis visų atliekamų funkcijų (mėginant oficialiai rodyti šį tarnautoją kaip paprastą vairuotojų iš visų viešojo transporto įmonių tikrintoją), o jam teko, viršijant savo kompetenciją ir įgaliojimus, atlikti daug sudėtingesnius darbus? O gal visa tai, kas neaprašyta šio tarnautojo pareiginiame aprašyme, iš tiesų darė kažkoks kitas žmogus, kuris tiesiog perduodavo savo darbo rezultatus ponui K.Lubiui?

2. K. Lubys 2013 m. lapkričio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paprašė leidimo įsidarbinti savivaldybės įmonėje „Susisiekimo paslaugos“ filialo direktoriumi.

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir tarybos sekretoriato valstybės tarnautojų prašymų leisti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo komisija 2013 metų lapkričio 18 d. nagrinėjo K. Lubio prašymą ir jo pareigybės aprašymą. Buvo pastebėta, kad atsižvelgiant į K. Lubio pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, yra galimas viešųjų ir privačių interesų konfliktas sprendžiant klausimus, susijusius su savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“. Nuspręsta rekomenduoti administracijos direktoriui leisti K. Lubiui dirbti prašomą darbą, parengiant rekomendaciją kaip išvengti interesų konflikto.

O dabar sugrįžkime į straipsnio pradžią. Akivaizdu, kad filialas „Transporto projektai“ buvo kuriamas žinant, kas bus jo direktorius – ponas K.Lubys, dar neegzistuojant filialui, jau prašė leidimo tapti jo direktoriumi (2013-11-14), ir tik po to, kuomet jam buvo leista užimti šias pareigas (2013-11-18) buvo kreiptasi dėl filialo nuostatų patvirtinimo (2013-11-25) ir filialo registravimo.

4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu buvo panaikinta K. Lubio pareigybės aprašymo funkcija – koordinuoti atliekamą vežėjų ir vairuotojų ekipažų darbo kontrolę bei viešojo transporto sistemos organizavimo funkcijas vykdančios Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ veiklą. Ši pareiga pavesta kitam savivaldybės administracijos tarnautojui.

Leiskite paklausti – tad ką išvis po šio įsakymo savivaldybėje dirba ponas Kastytis Lubys, jei jis neatlieka šių funkcijų? O gal VTEK yra klaidinama? Štai kokias šio tarnautojo funkcijas straipsnio rašymo metu (2015-02-10) nurodo savivaldybės interneto svetainė:

2015-02-10_Lubys-funkcijos

Bent jau pagal tai, kas nurodoma savivaldybės interneto svetainėje, viskas likę kaip ir seniau.
Dar daugiau – pono K.Lubio paaiškinime, kuris pateikiamas VTEK sprendime žemiau, yra rašoma:

Įmonės filialo misija – naujų transporto rūšių diegimas Vilniaus mieste. Kadangi filialas rengia konkurso sąlygas naujai transporto rūšiai parinkti, ji dar turės būti reglamentuota teisės aktais ir tik tada galės integruotis į esamą Vilniaus miesto viešojo transporto sistemą. Todėl nemano, kad jo pareigos gali prieštarauti Įstatymo nuostatoms. 2014 m. gegužės 27 d. Komisijos posėdyje K. Lubys patvirtino raštu Komisijai teiktus paaiškinimus, nurodė, kad jo veikla įmonės „:Susisiekimo paslaugos“ filiale susijusi su naujų transporto sistemų Vilniuje kūrimu ir neturi tiesioginių sąsajų su jo darbu savivaldybės administracijoje.

Kokiu būdu K.Lubio veikla filiale nėra susijusi su jo darbu savivaldybėje?!

5. 2013 m. gruodžio 5 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu K. Lubiui suteiktas leidimas vienerius metus dirbti savivaldybės įmonėje „Susisiekimo paslaugos“ filialo direktoriumi. Šias pareigas einančio asmens funkcijos yra filialo personalo atranka ir darbo organizavimas; filialo rengiamų projektų įgyvendinimas ir koordinavimas; veiklos ataskaitų rengimas, dokumentų, susijusių su filialo rengiamų projektų pristatymu ir reklama rengimas; rengiamų projektų paslaugų teikėjų darbų koordinavimas. Nustatytos darbo valandos filiale – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 16.30 val. iki 18.30 val., penktadieniais nuo 15.15 val. iki 17.15 val.

„Transporto projektai“ įsikūrę čia. TeoriškaiTikėkimės, pernai gruodį nebuvo pamiršta pratęsti leidimą dar metams? Kaip viskas direktoriaus pareigų aprašyme skamba nekaltai – toks įspūdis, tik mažareikšmius raštelius pasirašinėja, ir vos pora valandų per dieną padirba. Ir jei jau direktorius tokius paprastus darbelius atlieka – kokius darbus atlieka 7 jo pavaldiniai?

Nusprendėme pasidomėti, kaip dirba šio filialo darbuotojai. Nuvykus į „Susisiekimo paslaugų“ patalpas Tilto g. 14 (šiuo adresu deklaruotas filialas) ir paklausus darbuotojų, kur galima rasti tokį filialą, nustebę žvilgsniai rodė, kad nei tokio filialo, nei tokių kolegų čia dirbantys nėra matę. Tik viena netikėtai pasirodžiusi dama (tikėtina, užimanti administracines pareigas)  informavo, kad tokio filialo čia nėra, jis tėra čia registruotas, o visi tie žmonės dirba savivaldybėje. Dirba, nepamirškime, tuo metu, kai savivaldybės patalpos uždarytos. Anot sparnuotos frazės, gal viskas čia ir gerai, bet mintys kyla įvairios.

6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Etikos ir nusižengimų skyrius 2013 m. gruodžio 6 d. K. Lubiui ir jo tiesioginiam vadovui pateikė rašytinę rekomendaciją dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto. K. Lubiui pasiūlyta papildyti privačių interesų deklaraciją, nurodant, kad darbas įmonėje „Susisiekimo paslaugos“ gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir raštu nusišalinti nuo bet kokių klausimų, susijusių su šia įmone ar bet kokio pobūdžio dalyvavimo interesų konfliktą galinčioje sukelti situacijoje, pateikiant raštą tiesioginiam vadovui. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto transporto skyriaus vedėjui rekomenduojama susipažinti su papildyta K. Lubio privačių interesų deklaracija ir nepavesti jam užduočių, susijusių su savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“.
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Etikos ir nusižengimų skyrius 2013 m. gruodžio 19 d. papildomai nurodė, kad K. Lubys neturėtų dalyvauti sprendžiant bet kokius klausimus, susijusius su savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ – ne tik priimant sprendimus, bet ir juos derinant, vizuojant, svarstant ir pan.

Žinoma, filialo „Transporto projektai“ direktoriui niekas nepagalvojo pasiūlyti atsiriboti ne tik nuo veiklos, kuri tiesiogiai susijusi su savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“, tačiau ir apskritai nuo bet kokios kitos veiklos, susijusios su viešuoju transportu ir jo darbo organizavimu. Juk tai nesusiję dalykai, ar ne?

9. Tyrimo metu nenustatyta, kad įsidarbinęs savivaldybės įmonėje „Susisiekimo paslaugos“, K. Lubys, kaip šios savivaldybės administracijos darbuotojas, būtų rengęs, svarstęs ar priėmęs sprendimus, tiesiogiai susijusius su minėtąja įmone.

Nenuostabu, kad tai nenustatyta – tokie sprendimai, įtakoti pono L.Lubio darbo patirties įmonėje „Susisiekimo paslaugos“, bus priimami ateityje. Būtent naujos transporto rūšies įvedimui sukurtas šis filialas, būtent todėl jo direktoriumi tapo didysis agitatorius už tramvajų (žinoma, neskaitant mero A.Zuoko) kaip moderniausią transporto rūšį.

Beje, prisiminkime, ką K.Lubys kalbėjo jau dirbdamas „Transporto projektai“ direktoriumi. „Vilniaus diena“, 2014-01-09, Indrė Pepcevičiūtė: „Tramvajus Vilniuje – vis dar tik svajonėse?“:

Paklaustas apie tramvajaus linijos techninį projektą ir jam įgyvendinti reikiamas lėšas, Viešojo transporto optimizavimo darbo grupės vadovas Kastytis Lubys tvirtino, kad joks projektas dar nerengiamas. „Tramvajaus linijos techninis projektas nėra rengiamas – dar net nenuspręsta, kurios naujos rūšies transportas bus įdiegtas Vilniuje. Kai bus aišku, kuri transporto rūšis bus pasirinkta, tik tada žinosime, kiek lėšų reikės jai įdiegti“, – sakė K.Lubys.

Žemiau pateikiame Kastyčio Lubio paaiškinimą – kurio ir komentuoti nesinori, išvadas nesunku pasidaryti patiems.

Kastytis Lubys Komisijai paaiškino, kad įmonės „Susisiekimo paslaugos“ filialo „Transporto projektai“ direktorium pradėjo dirbti tik gavęs leidimą dirbti kitą darbą. Siekiant išvengti interesų konflikto 2013 m. lapkričio 29 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo pakeistas K. Lubio pareigybės aprašymas, išbraukiant funkcijas, susijusias su įmonės „Susisiekimo paslaugos“ vykdomos veiklos kontrole ir koordinavimu. Įmonės filialo misija – naujų transporto rūšių diegimas Vilniaus mieste. Kadangi filialas rengia konkurso sąlygas naujai transporto rūšiai parinkti, ji dar turės būti reglamentuota teisės aktais ir tik tada galės integruotis į esamą Vilniaus miesto viešojo transporto sistemą. Todėl nemano, kad jo pareigos gali prieštarauti Įstatymo nuostatoms.
2014 m. gegužės 27 d. Komisijos posėdyje K. Lubys patvirtino raštu Komisijai teiktus paaiškinimus, nurodė, kad jo veikla įmonės „:Susisiekimo paslaugos“ filiale susijusi su naujų transporto sistemų Vilniuje kūrimu ir neturi tiesioginių sąsajų su jo darbu savivaldybės administracijoje. Dėl pavėluotai papildytos privačių interesų deklaracijos K. Lubys paaiškino, kad tai padarė netyčia, klaidingai suvokdamas deklaravimo terminus.

Užkliūva nebe pirmąjį kartą

Šio Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojo veiksmai neatrodo gražiai jau nebe pirmą kartą. Jau rašėme apie tai, kaip jis siuntė interesantui sąmoningai melagingą atsakymą („Europos Komisija paneigė Vilniaus savivaldybės melą“), kalbama, kad dėl darbo kokybės (vienas privatus vežėjas laimėjo bylą teisme prieš savivaldybę) buvo tarnybinis patikrinimas ir pačioje savivaldybėje.

Ne pirmą sykį jo veikla buvo apskųsta ir VTEK:
2013 m. spalio 18 d.,  Šarūnas Černiauskas „Vilniaus viešojo transporto reformos architektas tarnybinę mašiną naudoja kaip nuosavą?“ – visur viešai gyręsis, kad nuolat naudojasi viešuoju transportu, savivaldybės pareigūnas buvo užfiksuotas ir pats važinėjantis namo, ir žmoną pavežantis tarnybiniu savivaldybės automobiliu. Visgi lygiai kaip ir dabar, etikos sargai ir tąsyk nieko netinkamo valstybės tarnautojo veiksmuose nepastebėjo (Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas_dėl K. Lubio, numeris: 46, data: 2014-05-13). Skaitydami šį sprendimą atkreipkite dėmesį, kelintą valandą K.Lubys užfiksuotas išvažiavęs iš savivaldybės – panašu, kad tomis dienomis jis, kaip „Transporto projektai“ direktorius, lyg tyčia atostogavo…

8 thoughts on “Įkūrusi paslaptingą filialą, savivaldybė kloja bėgius tramvajui

  1. Pažinojau tą Avin. Jis net asmeniškai buvo atėjęs pas mane į kabinetą. Taip ir nesupratau Ko??? Spėju, kad žiniasklaidoje nešnekėčiau apie tos filialus. Aš žinojau, kad yra tramvajaus, tipo direkcija. Tai jie ir nenorėjo, kad apie tai žinotų visuomenė.

    1. Žiniasklaidai visa informacija yra atvira, ji tik tegu ją ima. Bet ar daug yra besidominčių – čia jau kitas klausimas. Ir dar, sau galima užduoti kitą klausimą – kodėl taip yra?
      (pasufleruosiu – o dabar – Vilniaus savivaldybės viešųjų ryšių skyriaus parengta reklama…).
      Visgi dera ir užtarti žiniasklaidą, kad informaciją apie machinacijas šio mero valdymo laikais yra labai sunku gauti. Visur yra susodinti savi, lojalūs žmonės, kurie nerizikuos netekti postų, paskelbę, kas negero daroma jų “lesyklėlėje”. Netgi pačioje savivaldybėje tarybos nariai negali prieiti prie informacijos – tai ko tikėtis žurnalistui?

  2. Labai daug teksto, pavagau skaityti. Rašytų paprastai – “Zuokas vagis” ir viskas. O čia pilstymas iš tuščio į kiaurą. Paraskelbtų viešai per tv (gal tv reklamini klipa) ZUOKAS KVAILINA VILNIEČIUS. ir viskas. Tada Zuokas paduotu i teismą. O tesime yrodytumėt, kad jis Kvailina žmones ir yra vagis. Ir viskas pasaka butu baigta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.