10:03 AM10:03 AM/10:03 AM

Kas neramina pirmuose žingsniuose naujų troleibusų link?

Nuotraukoje matome troleibusą AMZ City Smile 12T. Prieš 3 metus jis svečiavosi 2-ajame troleibusų parke, tačiau Vilniaus gatvėse taip ir nepasirodė – VVT administracijos naujo troleibuso išbandymai nedomino. Nesudomino naujas troleibusas ir dabartinės VVT administracijos – pernai ukrainiečių kompanija Electrontrans Vilniaus troleibusų 60-ties metų jubiliejaus proga pasiūlė išbandyti jų gaminamą troleibusą T19101 Electron, tačiau pasiūlymas buvo atmestas. Tai, kad troleibusų nenorima, puikiai matome ir iš to, kad Vilniaus gatvėse nuolat matome naujų autobusų bandymus – o kur bandomieji troleibusai? Paskutiniai troleibusų (ukrainietiško Богдан Т70115 ir baltarusiško БКМ 420030 «Витовт») bandymai Vilniaus gatvėse buvo dar 2010 m.

Besidomintys Lietuvos viešojo transporto aktualijomis turbūt žino, kad naujajame ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpyje kažkas valstybinėse institucijose gerokai pasistengė, kad paramą naujoms transporto priemonėms įsigyti būtų galima gauti tik po to, kai maršrutams (ar bent daliai maršrutų) savivaldybė bus paskelbusi konkursus dėl tinkamiausio vežėjo parinkimo. Dėl šios sąlygos kai kurie miestai, suprasdami riziką sužlugdyti municipalinius vežėjus, apskritai atsisakė galimybės gauti naują transportą. Dar kiti, paskubomis parašę neapgalvotas sąlygas, įvykdė konkursus kreivai, nes juos laimėjo neaiškūs konsorciumai, kurie nežinia kaip vykdys įsipareigojimus.

Na o kokia gi situacija mūsų troleibusų miestuose, Vilniuje ir Kaune?

Kauniečiai sugalvojo, kad reikia mėginti gauti ES struktūrinių fondų paramą perkant naujus troleibusus, o tokio sumanymo priežastis paprasta – troleibusų infrastruktūra priklauso municipaliniam vežėjui, kuris neprivalo jos duoti naudoti kažkokiam kitam vežėjui. Kauno pavyzdžiu analogišką užklausą pateikė ir Vilnius. Užklausos turėjo praeiti per Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos (toliau – KT) filtrą, t.y., tik jiems leidus ir nematant konkurencijos pažeidimų, būtų galima pradėti realias konkurso organizavimo procedūras. Visgi neseniai KT pareiškė, kad dėl Kauno neatsakinės (o tai reiškia, kad pradėjus vykdyti konkurso procedūras, KT konkursą blokuotų). KT teigimu, Kauno viešųjų paslaugų sutartis sudaryta netinkamai, kadangi ji sudaryta be konkurso. Argumentas, kad troleibusų infrastruktūra priklauso AB „Kauno autobusai“, jų neįtikino – laisvos rinkos sergėtojų įsitikinimu, infrastruktūrą reikia atskirti nuo paslaugų, ir galima ją suteikti naudotis naujam vežėjui. Susidaro įspūdis, kad KT nuosekliai stengiasi, jog savivaldybių vežėjų neliktų…
Na o Vilniaus laikina sutartis, anot KT, yra tinkama – nors ji ir buvo sudaryta ne konkurso būdu, bet siekiant užtikrinti paslaugų nenutrūkstamumą (nebegalioja sena sutartis, vyksta naujų vežėjų konkursai).

Tokio chaoso fone šią savaitę Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė kvietimą troleibusų gamintojams ir jų atstovams į viešąją konsultaciją dėl naujų žemagrindžių troleibusų pirkimo sąlygų. Šiame tekste ir panagrinėkime, ar viskas vyksta skaidriai ir gražiai nuo pat pradžių, ir ko gi galime tikėtis.

Kvietimas išsiųstas tik kai kuriems tiekėjams?

Kaip jau ne kartą buvo rašoma, vienintelė galimybė tikėtis pasiūlymų su realiomis kainomis yra tuomet, kai konkurse realiai dalyvauja bent keli vienodas galimybes turintys tiekėjai. Jau turime liūdną pavyzdį, kuomet pasistengiama, kad dalyvautų tik vienas tiekėjas, kuris užsiprašo kosminės kainos ir pirkimas tokiu būdu sužlugdomas („Kaip Vilniuje troleibusai autobusais pavirto“).

Tiesa, tai nėra vienintelis būdas sužlugdyti pirkimą. Šiek tiek kitoks scenarijus naudojamas šiuo metu vykdant 150-ties dyzelinių autobusų pirkimo konkursą – teko girdėti nusiskundimų apie naudojamą finansavimo schemą, kurios dėka daugelis tiekėjų paliekami už borto, o Lietuvos bankai nenusiteikę suteikti paskolos dėl sąlygose įrašytos sąlygos „Lizingo gavėjas dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negali atsiskaityti už lizingo paslaugas (perkamas turtas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį apmokėti ir t. t.)“.

Grįžtant prie troleibusų – sužinojus apie šią viešą konsultaciją, buvo susisiekta su kai kuriais gamintojais (tokių kaip Hess juk nėra ko tikėtis, ar ne?) ar jų atstovais, kviečiant juos aktyviai dalyvauti. Ir paaiškėjo įdomus dalykas – vieno iš gamintojų oficialus atstovas Lietuvoje, kuris turėtų būti puikiai žinomas ir savivaldybei, informacijos iš savivaldybės apie šią konsultaciją negavo – taigi kyla įtarimų, kad mūsų mylimas savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamentas kvietimą išsiuntė tik išrinktiesiems.

Tačiau ir tai – ne vienintelis stebinantis dalykas šiame dar net neprasidėjusiame pirkime. Antakius tenka ne kartą pakilnoti ir skaitant šių troleibusų techninių specifikacijų projektą.

Techninės specifikacijos projektas: be autonominės ridos, bet su rekuperacija utilizavimui?

Atėjo laikas pereiti prie konkrečių dokumentų, t.y., prie Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtos „Žemagrindžių troleibusų pirkimo techninės specifikacijos“.

Norisi tikėtis, kad specifikacijos iki realaus konkurso pasikeis, ir labai stipriai. Kaip galima matyti iš šiuo metu esančių sąlygų, ketinama pirkti visiškai bukus troleibusus – be jokios (!) autonominės ridos, be net pusiau automatinių srovės imtuvų ir t.t. Susidaro įspūdis, kad sąlygas rašė žmogus, nežinantis, koki yrašiuolaikinių troleibusų galimybės ir kokia šiuolaikinė standartinė jų komplektacija. Tiesa, reikalaujama įrengti USB lizdus telefonų įkrovimui, tačiau ar tikrai tai yra svarbiausia? Reikalaujama ir regeneracijos (t.y., kad stabdymo metu gaunama energija būtų surenkama) – tačiau, kadangi troleibusai būtų be akumuliatorių, į kuriuos ji nukeliautų, sukaupta energija… būtų utilizuojama.

Ketinama pirkti tik 40 vnt. troleibusų, kurių pirkimui tikimasi gauti ES struktūrinių fondų finansavimą. Apie troleibusų pirkimą iš įmonės lėšų (kaip kad daroma perkant 150 dyzelinių autobusų) kol kas tylu. O juk perkant didesnį kiekį troleibusų dėl masto ekonomijos yra žymiai didesnės galimybės gauti geresnę kainą…

Labai neramina ir tai, kad troleibusus laimėtojas turės pristatyti per ne daugiau negu 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Ar ne liūdna, kad paties konkurso trukmė gali būti vilkinama iki beprotybės, tačiau laimėtojui iš visų tiekėjų reikėtų užsakyti, gauti ir sumontuoti įrangą, atlikti troleibusų bandymus (bent 500 km ridos), pataisyti pastebėtus trūkumus ir pristatyti pagamintus troleibusus vos per 9 mėnesius? Taigi, ką reiškia tokia trumpa troleibusų pagaminimo trukmė? – didesnę riziką, kad troleibusai bus pagaminti paskubomis, tinkamai nepatikrinti ir galbūt atkeliaus su trūkumais, o kažkas atras pretekstą trimituoti, kokie štai troleibusai būna nekokybiški.

Troleibusai turi būti pritaikyti dirbti net iki +50ºC temperatūros. 35.3 punkte reikalaujama „STOP“ mygtukų, kurių naudojimas nėra niekaip reglamentuotas (ar jie naudojami avarijos atveju? ar jie naudojami norint išlipti ne stotelėje?) – iš esmės jie Vilniuje nėra naudojami, daugelyje transporto priemonių sulaužyti, tačiau už juos ir vėl bus mokami pinigai. Nors reikalaujama oro kondicionierių ir keleivių skaičiavimo įrangos, tačiau ir toliau turėsime tokius pat bilietus – reikalaujama elektromechaninio komposterio, kuris kitose šalyse jau senokai atgyveno. Gana įdomu ir tai, kad reikalaujama net 10 metų garantijos dažytų paviršių kokybei, salono dangai – kokios turi būti naudojamos technologijos, norint tokį reikalavimą įgyvendinti?

Na, bet troleibusai bent jau bus žemagrindžiai. Tiesa, koks sėdimų vietų skaičius bus be laiptelių – nėra aišku. Tik štai klausimas, kas yra sudėtingiau – ar įveikti laiptelį įlipant, kuomet troleibusas stovi stotelėje, ar, norint atsisėsti, įveikti laiptelį troleibusui važiuojant?

Viešoji konsultacija įvyks jau birželio 8 d. Tikėkimės, gamintojai ir jų atstovai aktyviai dalyvaus ir siųsdami pasiūlymus dėl specifikacijų tikslinimo, ir dalyvaudami šiame susitikime, ir, jei bus paskelbtas, konkurse. Apie tolimesnę eigą informuosime.

11:18 AM11:18 AM/11:18 AM

Ar bus pareikštas nepasitikėjimas VVT generaliniu direktoriumi?

Foto: Fir0002/Flagstaffotos, wikimedia.org

Šiandienos, 2017 m. vasario 22 d., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje – net 3 klausimai, susiję su UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Visi klausimai susiję su 150-ties autobusų istorija: viename siūloma reikšti nepasitikėjimą UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vadovu ir įmonės valdyba, kitame klausime (kuris atsirado kaip atsakas į ketinimą reikšti nepasitikėjimą) siūloma rezoliucija, įpareigojanti įmonę gerai dirbti, na o trečiasis klausimas – būsimųjų autobusų techninių savybių patvirtinimas.

Deja, visi šie klausimai tėra „muilo burbulai“. Kodėl? Atsakymas paprastas – visi jie tėra viešųjų ryšių pobūdžio ir nepakeisiantys nieko, kas jau yra suplanuota. Nepaisant to, panagrinėkime visus šiuos „muilo burbulus“ detaliau.

Po melo tarybos nariams – nepasitikėjimas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ generaliniu direktoriumi ir įmonės valdyba

Kaip ne kartą rašėme (pvz., 2016-11-21, 2016-12-06, 2016-12-072017-01-09), stumiant 150-ties autobusų įsigijimo projektą buvo skleidžiama daugybė melo. Melavo ir savivaldybės administracijos darbuotojai, tačiau didžiausias melo, iškraipytų ir nuolat keičiamų skaičių srautas keliavo iš VVT vadovo. Dalis to melo ir patiems tarybos nariams paaiškėjo klausimo svarstymų komitetuose ar tarybos posėdžių metu. Kai kurie tarybos nariai iš atskleisto melo šaipėsi, kai kurie melu piktinosi. Nepaisant to, visi džiaugsmingai ir vieningai pritarė autobusų įsigijimo projektui – tiesa, formaliai susilaikant opozicijai, kuri tam nepritarė, kaip pripažino jų atstovai, tiesiog todėl, kad jie yra opozicija.

Visgi opozicija akiplėšiško melo nepamiršo – jau ankstesnio (2017 m. vasario 1-osios) posėdžio darbotvarkėje atsirado klausimas dėl nepasitikėjimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vadovu ir įmonės valdyba. Visgi tarybos nariai iš posėdžio išsilakstė nesulaukę šio klausimo svarstymo – kvorumo, būtino klausimų priėmimui, nebeliko, todėl klausimas atidėtas šiandienos posėdžiui.

Sprendimo projekto tekstas itin lakoniškas, netgi nenurodomos nepasitikėjimo priežastys. Ir tai suprantama – akivaizdu, kad valdančioji dauguma sprendimo nepalaikys, tad šis mėginimas pareikšti nepasitikėjimą tėra viešųjų ryšių akcija, rodanti, kad opozicija dirba savo darbą.

Juolab kad valdančiųjų liberalų atstovai, sužinoję apie ruošiamą nepasitikėjimą  jiems lojaliu VVT vadovu ir valdyba, skubiai sukurpė atsakymą.

Valdančiųjų atsakas – rezoliucija apie nieką

Jau ir prieš 3 savaites vykusiam tarybos posėdžiui buvo paruoštas šis atsakymas į planuojamą pareikšti nepasitikėjimą. Tiesa, tuomet šis klausimas turėjo būti svarstomas po mėginimo pareikšti nepasitikėjimą. Šiandien tarybos posėdžio metu klausimų eiliškumas sukeistas vietomis, taigi, ketinama padaryti visišką parodiją – pirmiausia įmonės vadovybė bus įpareigota šauniai darbuotis, o iškart po to bus svarstomas nepasitikėjimo ja klausimas. Bravo!

Tačiau nepatingėkime rezoliuciją paskaityti (kuri, kaip žinote, ir šiaip yra niekuo neįpareigojantis tekstukas).

Vilniaus miesto savivaldybės taryba,
a t s i ž v e l g d a m a  į šių metų sausio 11 d. priimtus sprendimus dėl viešojo transporto Vilniaus mieste plėtros bei atsižvelgdama į Vilniaus miesto gyventojų lūkesčius:
k r e i p i a s i  į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ generalinį direktorių bei UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybą, išsakydami šią Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių politinę valią:
1. Per artimiausius 3 mėnesius parengti ir visiems to pageidaujantiems Vilniaus miesto tarybos nariams išsamiai pristatyti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ strategiją bei 2016 metų veiklos bei finansines ataskaitas.

Štai čia sustokime. Kokios strategijos prašoma? Gal tos, kuri, administracijos direktorės, jos pavaduotojo ir net vicemero teigimu, tarybos nariams jau buvo pristatyta (beje, apie tą „strategiją“ – kitas troleibusas.lt tekstas)? Ir kodėl gi prašoma pateikti veiklos ir finansines ataskaitas, kurios ir taip privalo būti pateikiamos, kadangi tai yra savivaldybės valdoma įmonė?

2. Per artimiausius 6 mėnesius įgyvendinti kokybiškus pokyčius įmonės valdomame viešajame transporte:
a. Sukuriant švarią bei klientų lūkesčius atitinkančią aplinką transporto priemonėse.
b. Užtikrinti profesionalų vairuotojų bendravimą su klientais bei vairavimo įgūdžius.

O kas gi įmonės administracijai neleido švarios aplinkos kurti iki šiol? Kodėl naujoji įmonės administracija, kuri pernai ir paskelbė valymo paslaugų pirkimo konkursą, nesugebėjo į sutartį įtraukti jokių saugiklių dėl netinkamo sutarties vykdymo? Kodėl naujoji įmonės administracija nesugeba (ar nenori?) kontroliuoti, kaip jos pasamdyta privati įmonė ir toliau nekokybiškai dirba? Kaip jau ne kartą rašėme (ir pateikdami pavyzdžius), net ir 30 metų amžiaus transporto priemonė gali būti švari, jeigu yra valoma ir prižiūrima, tad transporto priemonių amžius – tikrai ne argumentas.

2.b. punktą komentuoti išvis sudėtinga; profesionalus bendravimas? Kas tai, kaip šį tekstą ruošęs tarybos narys tai apibrėžia? Kokius vairavimo įgūdžius jis tikisi pamatyti ir kaip tai pasiekti įmonėje, kurioje darbuotojų kaita – nepavydėtino lygio?

3. Užtikrinti sklandų transporto priemonių atnaujinimą įgyvendinant š. m. sausio 11 dieną priimtus sprendimus. Pateikti konkrečių veiksmų planą įpareigojimų įgyvendinimui.

Ką šiuo punktu apskritai norima pasakyti? Sviestas sviestuotas; jeigu jau taryba pritarė įsigijimui, tarybos narys turėtų žinoti, kaip vyksta viešųjų pirkimų procedūros ir kaip laimėjusi įmonė įgyvendina sutartį (kas, beje, aprašoma ir autobusų įsigijimo sąlygų projekte, kuris pateiktas tarybos nariui ir už kurį jis šiandien taip pat balsuos).

4. Numatyti ir Vilniaus miesto tarybos nariams pristatyti aiškiai išmatuojamus rodiklius šioje rezoliucijoje minimų reikalavimų bei kitų svarbiausių įmonės veiklos rezultatų įvertinimui.

Čia ir vėl tenka kilstelėti antakius ir paklausti – apie ką čia kalba?

Štai toks rašinėlis, už kurį šiandien, tikėtina, ir vėl vieningai balsuos valdančioji koalicija. Jūs matote šioje rezoliucijoje kažkokį turinį ar prasmę?

Autobusų pirkimo sąlygų „svarstymo“ parodija

Tarybos nariams 2017-01-11 pritarus 150-ties autobusų įsigijimui, viena iš sąlygų buvo ta, kad tarybos nariai būtų supažindinti su būsimųjų autobusų techninėmis specifikacijomis ir kad viešasis pirkimas būtų pradėtas tik tuomet, kai tarybos nariai šioms specifikacijoms pritars.

Nenagrinėsime, ar tarybos nariai į šias specifikacijas visgi įsigilino (dauguma šiandien balsuos už tai, ko neperskaitė – bet juk ne pirmas kartas) – geriau pažiūrėkime į muilo burbulą, kuriuo buvo sudaroma diskutavimo iliuzija.

2017-02-08 savivaldybės viešųjų ryšių skyrius paskelbė, kad 2017-02-15 savivaldybėje vyks „atnaujinamo autobusų parko viešojo pirkimo sąlygų aptarimas“. Į aptarimą buvo kviečiami pardavėjai/jų atstovai (tiekėjai), nors kvietimas išsiųstas ir tarybos nariams. Kodėl tarybos nariai buvo kviečiami – neaišku, nes pasiūlymus/pastabas buvo siūloma teikti CVP IS priemonėmis iš anksto, o CVP IS, kaip žinia, skirta tik perkančiųjų organizacijų ar verslo atstovams, taigi ne paprastiems mirtingiesiems ir net ne savivaldybės tarybos nariams. Tiesa, ar bent vienas tarybos narys (išskyrus administracijos direktorės pavaduotoją ar vicemerą) aptarime dalyvavo – informacijos neturime.

Po renginio savivaldybės viešųjų ryšių skyrius išplatino pranešimą apie nieką. Jame visiškai nekalbama apie tai, kas ką siūlė, kokie buvo argumentai, į kokius pasiūlymus ketinama atsižvelgti (o kokie bus atmesti) ir t.t.

Na o už ką tarybos nariai šiandien balsuos?

Sprendime rašoma, kad pirkimo konkurso komisijos sudėtyje bus ne tik savivaldybės, UAB „Vilniaus viešasis transportas“, bet ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovai – taigi po įvykusio konkurso nė vienos atstovai neturės jokios teisės gintis, kad autobusai turintys vienokių ar kitokių trūkumų, o jie negalėjo to išvengti ir sąlygas įtakoti. Komisijai pavedama paskelbus konkursą tikslinti konkurso sąlygas ir techninę specifikaciją atsižvelgiant į konkurso metu gautus galimų autobusų tiekėjų siūlymus bei pastabas, nekeičiant esminių konkurso sąlygų nuostatų. – tačiau kokios gi sąlygos yra esminės, o kokios – ne? Perkamų autobusų skaičius? O gal dar kas nors?

Skaitant techninės specifikacijos projektą daug kur sunku apsispręst, ar labiau juokinga, ar labiau graudu. Reikalaujama niekur ir niekada nenaudojamų „stop“ mygtukų, bet nesugebama paprašyti net šepečių aplink ratų arkas (kurie apsaugotų pėsčiuosius/keleivius nuo apmėtymo gatvių purvu) arba iš vairuotojo kabinos valdomos rampos (įvažiavimui su vežimėliu) valdymo. Reikalaujama, kad durų uždarymas vyktų per 3-5 sekundes – tačiau lieka neaišku, o kodėl ne greičiau negu per 3 sekundes? Gal būsimasis konkurso laimėtojas nesugeba greičiau užsidarančių durų pagaminti? Kur žadėtasis durų apipūtimas šiltu oru (žiemos metu)? Iš minimalių reikalavimų akivaizdu, kad oro kondicionavimo sistema irgi bus pati pigiausia. Abejotina prasmė ir tokios keleivių informavimo sistemos, kuri tesugebės ekrane rodyt reklamas ir dabartinę/būsimą stotelę (o ne pateikinės informaciją realiu laiku, po kiek laiko bus pasiektos ir artimiausios stotelės, ir galutinė maršruto stotelė). Beje, ar pagal sutartį su VVT ekranus visose transporto priemonėse neturėtų būti įrengusi UAB „Mediatraffic“? Nesugebama tiksliai nurodyti, kad išorinis garsiakalbis turi būti pajungtas atskirai (nes jis, galima spėti, bus naudojamas neregių informavimui, o ne nuolat plyšaus stoteles), nesugebama pagalvoti ir apie tai, ar vairuotojo kabina atvira, ar uždara, nesugebama galvoti ir apie tai, kad ateityje gi planuojamas keleivių įlipimas tik pro priekines duris – tad jei taip, atitinkama turi būti ir aikštelė prie priekinių durų. Liapsusų daug – pvz., nors rašoma, kad įprastiniai 12m ilgio autobusai turės būti su 3 durimis, montavimo schemoje (58 psl.) vaizduojamas 2 durų autobusas.

Kita vertus, gilintis į visa tai prasmės nėra – tarybos nariai į tai neturi nei laiko, nei noro gilintis, tad balsuos už tai, kas jiems pateikta ir partijos nurodyta „balsuojam už“, ir projekto kardinolai vis tiek nupirks tai, ką yra suplanavę.

12:31 AM12:31 AM/12:31 AM

€40.5 million for diesels now, and possibly €6 million for electric transport – in the future

2017-11-11_piketasŠiandien, 2017-01-11, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 33 metu bus balsuojama dėl klausimo Nr. A1-838 „Dėl pritarimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui ir projektui „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste“.

Nepaisant pirmadienio vakarą – antradienio rytą atsiradusių kosmetinių pakeitimų sprendimo projekte (apie juos – tekste žemiau), kuriais mėginama užliūliuoti ir Tarybos narius, ir miestiečius, nuspręsta ir vėl, kaip ir prieš pateikiant šį projektą Tarybai, piketuoti. Continue reading

12:05 PM12:05 PM/12:05 PM

Diesel is the future of Vilnius: The purchase of 150 buses is to be approved on Wednesday

2017-tuosius Vilniuje tenka pradėti nuo prastų naujienų. Prieš pasakodami, kas gi nutiko, tikimės, kad prisijungsite prie protesto veiksmų (apie kuriuos bus pranešta vėliau, jei tik situacija nepasikeis), siekiant sustabdyti šiuos ketinimus.

Savivaldybė, Škoda14Tr troleibusas

Nepaisant daugybės abejonių, kurios skambėjo pirmąsyk pristatant sprendimo dėl 150 autobusų projektą savivaldybės tarybos posėdžio metu, nesuabejojant dėl kas kartą VVT generalinio direktoriaus pateikiamų vis kitokių skaičių, neatsakant į daugybę užduotų konkrečių klausimų, ignoruojant siūlytas alternatyvas –

šį trečiadienį, 2017-01-11, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 33 metu bus balsuojama dėl klausimo, gavusio numerį A1-838 „Dėl pritarimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui ir projektui „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilniaus mieste“. Klausimą pristatys net 2 žmonės – Administracijos direktoriaus pavaduotojas, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybos narys Arvydas Darulis ir Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus vyr. specialistas Kastytis Lubys.

Sprendimo turinys praktiškai nesikeičia – kaip ir siekė VVT, ketinama pritarti 150-ties autobusų (dyzelinių) įsigijimui. Vienintelis pokytis – pritariama autobusų įsigijimui ne veiklos nuomos, o lizingo būdu (nes šis pagaliau pasirodė besąs pigesnis). Šiame projekte troleibusų įsigijimui nei vietos, nei lėšų nėra. Continue reading

10:46 PM10:46 PM/10:46 PM

10 more articulated trolleybuses in Kaunas

Berkhof Premier AT18Pernai beveik pusmetį sekėme Kauno nenaujų troleibusų įsigijimo istoriją, kol paaiškėjo, kad į Kauną atkeliaus 7 troleibusai Berkhof Premier AT18 iš Olandijos miesto Arnhemo.

2017-tuosius taip pat pradedame nuo žinių iš Kauno – paskutinėmis 2016-tųjų dienomis sužinojome, kad Kaunas ketina įsigyti dar 10 nenaujų padidintos talpos troleibusų.

2016 m. gruodžio 20 d. Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas Naudotų žemagrindžių sujungtų troleibusų pirkimo Techninių specifikacijų projektas. Galima spėti, kad pastabų iš potencialių tiekėjų gauta nebuvo, kadangi jau po 10 dienų, 2016 m. gruodžio 30 d., su tokiomis pat Techninėmis specifikacijomis buvo paskelbtas ir Naudotų žemagrindžių sujungtų troleibusų pirkimas. Pirmiausia panagrinėkime, kokių troleibusų šį kartą ieškoma. Continue reading

07:00 AM07:00 AM/07:00 AM

Ice and trolleybuses are incompatible?

ŽiemaPraeitas ketvirtadienis (2016 m. gruodžio 8 d.) Vilniuje buvo sudėtingas visiems, kas juda. Kelininkai dirbo Sizifo darbą, nespėdami barstyti ledo arenomis virtusių gatvių ir šaligatvių, kur jų vargus tuoj pat nuplaudavo lietus. Tie, kuriems visgi teko kažkur keliauti, vargo slidinėdami. Gatvėse to rezultatas būdavo „pasibučiavimai“ arba nesėkmingi bandymai įlipti į net ir ne pačias stačiausias įkalnes, o kiemuose ir ant šaligatvių pėstieji mėgino balansavimo svyruojant įgūdžius.

Vargo turėjo ir viešasis transportas. Pirmiausia, kaip ir visas kitas transportas, o ypač – sunkiasvoris, didelių problemų turėjo mėginant pakilti į įkalnes. Su šia bėda susidūrė ir autobusai, ir troleibusai (tai galima buvo puikiai matyti ir iš pranešimų gausos apie neatvykstančius autobusus Trafi programėlėje) – nors kažkodėl žiniasklaida užstrigusių įkalnėse autobusų nepastebėjo, o labiausiai ir vėl užkliuvo troleibusai. Kaip nekeista, apie tai, kad buvo užstrigęs troleibusų eismas, garsiausiai trimitavo visuomeninis transliuotojas LRT (pvz., 2016-12-08 LRT TV Žinios 16:00). Continue reading

01:51 PM01:51 PM/01:51 PM

Fleet Renewal of Vilnius Public Transport: Myths and Facts

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vadovybės pateiktos informacijos dėka susiformavo nemažai mitų. Sprendimas įsigyti (nuomotis) 150 autobusų – tai ne tiesiog kelių transporto priemonių įsigijimas. Šis sprendimas parodys miesto strategiją, nulems jo vystymosi (ar atvirkščiai, žengimo atgal) kryptį. Todėl prieš pritariant šiam sprendimui, būtina atsakyti į keletą klausimų ir paneigti VVT paskleistus mitus. Continue reading

04:22 PM04:22 PM/04:22 PM

The project of 150 diesel buses: events of the latest 2 weeks

Volvo dūmai (nuotr. autorius - Romas R.)Trečiadienį, 2016-12-07, Vilniaus m. savivaldybės tarybos posėdyje ir vėl bus pateikiamas svarstymui sprendimo „Dėl įpareigojimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atnaujinti transporto priemonių parką“ projektas. Analogišką sprendimą (kurį posėdžio metu vienas tarybos narys pavadino rašteliu)  buvo mėginama prastumti prieš 2 savaites. Šiuo sprendimu savo valdomą įmonę savivaldybė įpareigotų veiklos nuomos būdu įsigyti (t.y., 8 metus nuomotis, priežiūrą taip pat atliekant gamintojo atstovui) 150 dyzeliniu kuru varomų autobusų. Būtent toks nuomos terminas, tokia kuro rūšis ir tokia techninė priežiūra numatyta dar 2016 m. liepos mėnesį paskelbtuose Autobusų veiklos nuomos Techninių specifikacijų projekto dokumentuose. Continue reading

02:00 PM02:00 PM/02:00 PM

Interview. V.Striška: “Development of the trolleybus system would benefit Vilnius citizens”

Vidmantas Striška, „Vilniaus troleibusai“ direktorius 2009 – 2011 m.

Vidmantas Striška, „Vilniaus troleibusai“ direktorius 2009 – 2011 m.

Šiemet Vilniaus troleibusų sistemai sukanka 60 metų. Šia proga troleibusas.lt kalbiname buvusius troleibusų įmonės vadovus. Prieš savaitę savo prisiminimais ir įžvalgomis dalinosi ilgametis įmonės vadovas Jonas Bagdonavičius, na o šiandien kalbiname Vidmantą Strišką, perėmusį įmonės vairą 2009 m. ir vadovavusį įmonei iki pat jos prijungimo prie autobusų įmonės 2011 m. pabaigoje. Continue reading

02:00 PM02:00 PM/02:00 PM

Interview. Jonas Bagdonavičius: development was stopped because of the tram project

Jonas Bagdonavičius vadovavo troleibusų įmonei 1986 – 2009 m.

Jonas Bagdonavičius vadovavo troleibusų įmonei 1986 – 2009 m.

Šiemet Vilniaus troleibusų sistemai sukanka 60 metų. Pradėjusi veiklą vos su vienu maršrutu, kuris buvo trumpesnis negu 8 km ilgio ir kuriame keleivius vežiojo vos 7 troleibusai, sistema vis plėtėsi – klestėjimo metu troleibusų skaičius maršrutuose siekė apie 300, o bendras linijų ilgis buvo apie 450 km.

Vilniaus troleibusų sistemos jubiliejaus proga – interviu su Jonu Bagdonavičiumi, kuris troleibusų įmonei vadovavo nuo 1986 m. iki 2009 m. ir matė ne tik troleibusų klestėjimo laikotarpį, bet ir iššūkius, prasidėjus masinei automobilizacijai. Prieš kurį laiką J. Bagdonavičius davė interviu ebus.lt, vieną vėjuotą rudens dieną pasikalbėjome ir mes. Continue reading