Ar bus pareikštas nepasitikėjimas VVT generaliniu direktoriumi?

Foto: Fir0002/Flagstaffotos, wikimedia.org

Šiandienos, 2017 m. vasario 22 d., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje – net 3 klausimai, susiję su UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Visi klausimai susiję su 150-ties autobusų istorija: viename siūloma reikšti nepasitikėjimą UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vadovu ir įmonės valdyba, kitame klausime (kuris atsirado kaip atsakas į ketinimą reikšti nepasitikėjimą) siūloma rezoliucija, įpareigojanti įmonę gerai dirbti, na o trečiasis klausimas – būsimųjų autobusų techninių savybių patvirtinimas.

Deja, visi šie klausimai tėra „muilo burbulai“. Kodėl? Atsakymas paprastas – visi jie tėra viešųjų ryšių pobūdžio ir nepakeisiantys nieko, kas jau yra suplanuota. Nepaisant to, panagrinėkime visus šiuos „muilo burbulus“ detaliau.

Po melo tarybos nariams – nepasitikėjimas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ generaliniu direktoriumi ir įmonės valdyba

Kaip ne kartą rašėme (pvz., 2016-11-21, 2016-12-06, 2016-12-072017-01-09), stumiant 150-ties autobusų įsigijimo projektą buvo skleidžiama daugybė melo. Melavo ir savivaldybės administracijos darbuotojai, tačiau didžiausias melo, iškraipytų ir nuolat keičiamų skaičių srautas keliavo iš VVT vadovo. Dalis to melo ir patiems tarybos nariams paaiškėjo klausimo svarstymų komitetuose ar tarybos posėdžių metu. Kai kurie tarybos nariai iš atskleisto melo šaipėsi, kai kurie melu piktinosi. Nepaisant to, visi džiaugsmingai ir vieningai pritarė autobusų įsigijimo projektui – tiesa, formaliai susilaikant opozicijai, kuri tam nepritarė, kaip pripažino jų atstovai, tiesiog todėl, kad jie yra opozicija.

Visgi opozicija akiplėšiško melo nepamiršo – jau ankstesnio (2017 m. vasario 1-osios) posėdžio darbotvarkėje atsirado klausimas dėl nepasitikėjimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vadovu ir įmonės valdyba. Visgi tarybos nariai iš posėdžio išsilakstė nesulaukę šio klausimo svarstymo – kvorumo, būtino klausimų priėmimui, nebeliko, todėl klausimas atidėtas šiandienos posėdžiui.

Sprendimo projekto tekstas itin lakoniškas, netgi nenurodomos nepasitikėjimo priežastys. Ir tai suprantama – akivaizdu, kad valdančioji dauguma sprendimo nepalaikys, tad šis mėginimas pareikšti nepasitikėjimą tėra viešųjų ryšių akcija, rodanti, kad opozicija dirba savo darbą.

Juolab kad valdančiųjų liberalų atstovai, sužinoję apie ruošiamą nepasitikėjimą  jiems lojaliu VVT vadovu ir valdyba, skubiai sukurpė atsakymą.

Valdančiųjų atsakas – rezoliucija apie nieką

Jau ir prieš 3 savaites vykusiam tarybos posėdžiui buvo paruoštas šis atsakymas į planuojamą pareikšti nepasitikėjimą. Tiesa, tuomet šis klausimas turėjo būti svarstomas po mėginimo pareikšti nepasitikėjimą. Šiandien tarybos posėdžio metu klausimų eiliškumas sukeistas vietomis, taigi, ketinama padaryti visišką parodiją – pirmiausia įmonės vadovybė bus įpareigota šauniai darbuotis, o iškart po to bus svarstomas nepasitikėjimo ja klausimas. Bravo!

Tačiau nepatingėkime rezoliuciją paskaityti (kuri, kaip žinote, ir šiaip yra niekuo neįpareigojantis tekstukas).

Vilniaus miesto savivaldybės taryba,
a t s i ž v e l g d a m a  į šių metų sausio 11 d. priimtus sprendimus dėl viešojo transporto Vilniaus mieste plėtros bei atsižvelgdama į Vilniaus miesto gyventojų lūkesčius:
k r e i p i a s i  į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ generalinį direktorių bei UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybą, išsakydami šią Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių politinę valią:
1. Per artimiausius 3 mėnesius parengti ir visiems to pageidaujantiems Vilniaus miesto tarybos nariams išsamiai pristatyti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ strategiją bei 2016 metų veiklos bei finansines ataskaitas.

Štai čia sustokime. Kokios strategijos prašoma? Gal tos, kuri, administracijos direktorės, jos pavaduotojo ir net vicemero teigimu, tarybos nariams jau buvo pristatyta (beje, apie tą „strategiją“ – kitas troleibusas.lt tekstas)? Ir kodėl gi prašoma pateikti veiklos ir finansines ataskaitas, kurios ir taip privalo būti pateikiamos, kadangi tai yra savivaldybės valdoma įmonė?

2. Per artimiausius 6 mėnesius įgyvendinti kokybiškus pokyčius įmonės valdomame viešajame transporte:
a. Sukuriant švarią bei klientų lūkesčius atitinkančią aplinką transporto priemonėse.
b. Užtikrinti profesionalų vairuotojų bendravimą su klientais bei vairavimo įgūdžius.

O kas gi įmonės administracijai neleido švarios aplinkos kurti iki šiol? Kodėl naujoji įmonės administracija, kuri pernai ir paskelbė valymo paslaugų pirkimo konkursą, nesugebėjo į sutartį įtraukti jokių saugiklių dėl netinkamo sutarties vykdymo? Kodėl naujoji įmonės administracija nesugeba (ar nenori?) kontroliuoti, kaip jos pasamdyta privati įmonė ir toliau nekokybiškai dirba? Kaip jau ne kartą rašėme (ir pateikdami pavyzdžius), net ir 30 metų amžiaus transporto priemonė gali būti švari, jeigu yra valoma ir prižiūrima, tad transporto priemonių amžius – tikrai ne argumentas.

2.b. punktą komentuoti išvis sudėtinga; profesionalus bendravimas? Kas tai, kaip šį tekstą ruošęs tarybos narys tai apibrėžia? Kokius vairavimo įgūdžius jis tikisi pamatyti ir kaip tai pasiekti įmonėje, kurioje darbuotojų kaita – nepavydėtino lygio?

3. Užtikrinti sklandų transporto priemonių atnaujinimą įgyvendinant š. m. sausio 11 dieną priimtus sprendimus. Pateikti konkrečių veiksmų planą įpareigojimų įgyvendinimui.

Ką šiuo punktu apskritai norima pasakyti? Sviestas sviestuotas; jeigu jau taryba pritarė įsigijimui, tarybos narys turėtų žinoti, kaip vyksta viešųjų pirkimų procedūros ir kaip laimėjusi įmonė įgyvendina sutartį (kas, beje, aprašoma ir autobusų įsigijimo sąlygų projekte, kuris pateiktas tarybos nariui ir už kurį jis šiandien taip pat balsuos).

4. Numatyti ir Vilniaus miesto tarybos nariams pristatyti aiškiai išmatuojamus rodiklius šioje rezoliucijoje minimų reikalavimų bei kitų svarbiausių įmonės veiklos rezultatų įvertinimui.

Čia ir vėl tenka kilstelėti antakius ir paklausti – apie ką čia kalba?

Štai toks rašinėlis, už kurį šiandien, tikėtina, ir vėl vieningai balsuos valdančioji koalicija. Jūs matote šioje rezoliucijoje kažkokį turinį ar prasmę?

Autobusų pirkimo sąlygų „svarstymo“ parodija

Tarybos nariams 2017-01-11 pritarus 150-ties autobusų įsigijimui, viena iš sąlygų buvo ta, kad tarybos nariai būtų supažindinti su būsimųjų autobusų techninėmis specifikacijomis ir kad viešasis pirkimas būtų pradėtas tik tuomet, kai tarybos nariai šioms specifikacijoms pritars.

Nenagrinėsime, ar tarybos nariai į šias specifikacijas visgi įsigilino (dauguma šiandien balsuos už tai, ko neperskaitė – bet juk ne pirmas kartas) – geriau pažiūrėkime į muilo burbulą, kuriuo buvo sudaroma diskutavimo iliuzija.

2017-02-08 savivaldybės viešųjų ryšių skyrius paskelbė, kad 2017-02-15 savivaldybėje vyks „atnaujinamo autobusų parko viešojo pirkimo sąlygų aptarimas“. Į aptarimą buvo kviečiami pardavėjai/jų atstovai (tiekėjai), nors kvietimas išsiųstas ir tarybos nariams. Kodėl tarybos nariai buvo kviečiami – neaišku, nes pasiūlymus/pastabas buvo siūloma teikti CVP IS priemonėmis iš anksto, o CVP IS, kaip žinia, skirta tik perkančiųjų organizacijų ar verslo atstovams, taigi ne paprastiems mirtingiesiems ir net ne savivaldybės tarybos nariams. Tiesa, ar bent vienas tarybos narys (išskyrus administracijos direktorės pavaduotoją ar vicemerą) aptarime dalyvavo – informacijos neturime.

Po renginio savivaldybės viešųjų ryšių skyrius išplatino pranešimą apie nieką. Jame visiškai nekalbama apie tai, kas ką siūlė, kokie buvo argumentai, į kokius pasiūlymus ketinama atsižvelgti (o kokie bus atmesti) ir t.t.

Na o už ką tarybos nariai šiandien balsuos?

Sprendime rašoma, kad pirkimo konkurso komisijos sudėtyje bus ne tik savivaldybės, UAB „Vilniaus viešasis transportas“, bet ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovai – taigi po įvykusio konkurso nė vienos atstovai neturės jokios teisės gintis, kad autobusai turintys vienokių ar kitokių trūkumų, o jie negalėjo to išvengti ir sąlygas įtakoti. Komisijai pavedama paskelbus konkursą tikslinti konkurso sąlygas ir techninę specifikaciją atsižvelgiant į konkurso metu gautus galimų autobusų tiekėjų siūlymus bei pastabas, nekeičiant esminių konkurso sąlygų nuostatų. – tačiau kokios gi sąlygos yra esminės, o kokios – ne? Perkamų autobusų skaičius? O gal dar kas nors?

Skaitant techninės specifikacijos projektą daug kur sunku apsispręst, ar labiau juokinga, ar labiau graudu. Reikalaujama niekur ir niekada nenaudojamų „stop“ mygtukų, bet nesugebama paprašyti net šepečių aplink ratų arkas (kurie apsaugotų pėsčiuosius/keleivius nuo apmėtymo gatvių purvu) arba iš vairuotojo kabinos valdomos rampos (įvažiavimui su vežimėliu) valdymo. Reikalaujama, kad durų uždarymas vyktų per 3-5 sekundes – tačiau lieka neaišku, o kodėl ne greičiau negu per 3 sekundes? Gal būsimasis konkurso laimėtojas nesugeba greičiau užsidarančių durų pagaminti? Kur žadėtasis durų apipūtimas šiltu oru (žiemos metu)? Iš minimalių reikalavimų akivaizdu, kad oro kondicionavimo sistema irgi bus pati pigiausia. Abejotina prasmė ir tokios keleivių informavimo sistemos, kuri tesugebės ekrane rodyt reklamas ir dabartinę/būsimą stotelę (o ne pateikinės informaciją realiu laiku, po kiek laiko bus pasiektos ir artimiausios stotelės, ir galutinė maršruto stotelė). Beje, ar pagal sutartį su VVT ekranus visose transporto priemonėse neturėtų būti įrengusi UAB „Mediatraffic“? Nesugebama tiksliai nurodyti, kad išorinis garsiakalbis turi būti pajungtas atskirai (nes jis, galima spėti, bus naudojamas neregių informavimui, o ne nuolat plyšaus stoteles), nesugebama pagalvoti ir apie tai, ar vairuotojo kabina atvira, ar uždara, nesugebama galvoti ir apie tai, kad ateityje gi planuojamas keleivių įlipimas tik pro priekines duris – tad jei taip, atitinkama turi būti ir aikštelė prie priekinių durų. Liapsusų daug – pvz., nors rašoma, kad įprastiniai 12m ilgio autobusai turės būti su 3 durimis, montavimo schemoje (58 psl.) vaizduojamas 2 durų autobusas.

Kita vertus, gilintis į visa tai prasmės nėra – tarybos nariai į tai neturi nei laiko, nei noro gilintis, tad balsuos už tai, kas jiems pateikta ir partijos nurodyta „balsuojam už“, ir projekto kardinolai vis tiek nupirks tai, ką yra suplanavę.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.