Tag Archives: parkas

2013:92013:9/2013:9

Ekskursija į Pirmąjį troleibusų parką Vilniuje

Šiandien, 2013 m. rugsėjo 21-ąją, Europos judrumo savaitės šeštadienį, švenčiama ketvirtoji Europos Troleibuso diena, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į šią viešojo transporto rūšį, papasakoti keleiviams (esamiems ir potencialiems) apie tai, kaip ji veikia ir kokie jos privalumai prieš kitas transporto rūšis, vyksta įvairūs renginiai, konkursai, viktorinos (apie tai, kokie renginiai vyko Kaune ir kituose šią dieną šventusiuose miestuose, svetainėje irgi bus parašyta).

Daugumoje miestų kaip viena iš sudedamųjų dalių yra atvirų durų dienos troleibusų parkuose ir galimybė iš arčiau pamatyti tai, kas ir kaip vyksta „užkulisiuose“ – priežiūra, remontas, kokios detalės naudojamos ir kokią funkciją jos atlieka ir t.t.

Vilniuje, deja, ši šventė dėl politinių miesto valdžios sprendimų nevyksta, taigi, smalsuoliai ir į ekskursiją troleibusų parkuose nueiti šiandien negali. Visgi ta proga trumpai prisiminkime ekskursiją į Pirmąjį troleibusų parką, vykusią 2013 m. liepos 10 d., apie kurią reportažo šioje svetainėje iki šios dienos nebuvo. Skaityti toliau…

2013:82013:8/2013:8

Troleibusų naikintojai neatostogauja

SAM_0796_150Sakoma, kad vasara – atostogų metas. Deja, ne visiems – prieškalėdinis ar vasaros metas, kai vieni žmonės ilsisi ar ruošiasi šventėms, kiti ypač mėgsta „prastumti“ visokius įtartinus projektėlius ar juodus darbelius. Pernai, 2012 m. gruodžio 19 d., Vilniaus miesto tarybos posėdyje priimti sprendimai, atvėrę Vilniuje kelią tramvajaus projektui ir tuo pačiu nulėmę troleibusų sistemos mieste naikinimo vajų. Na, o šią vasarą…

Kaip buvo kalbama nuo šių metų pradžios (tokie veiksmai buvo nuspėti peticijoje, įteiktoje Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Seimui, apie tai buvo rašoma kreipimesi į Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo, tai buvo paminėta ir TV kanalo „InfoTV“ 2013 m. gegužės 30 d. laidoje „Info diena“ ir minėta piketuose, mitinge bei kitur) po bendrovės „Vilniaus troleibusai“ prijungimo prie „Vilniaus autobusų parkas“ prasidėjusi troleibusų sistemos nepriežiūra tęsis naujais „žygiais“.

Nuo 2013 m. liepos 1 d. panaikinti keturi iš 22 „dubliuojantys kitus“ troleibusų maršrutai, o mieste troleibusų skaičius darbo dienomis sumažintas nuo 225 iki 145 troleibusų. Šį kartą nenagrinėsime to, kuo gi „nusikalto“ 5-tojo troleibuso maršrutas (buvo skelbiama, kad jis dubliuoja autobusų maršrutus, visgi pamirštama paminėti tai, kad naujai atsiradęs 1G autobusų maršrutas Stotis–Kalvarijų g.–Santariškės 100% dubliuoja 26+53 autobusų trasą, jau nekalbant apie kitų maršrutų autobusų ir troleibusų dubliavimą didelėje dalyje maršruto), 8-tasis (kurį net garsiojoje p. Burinskienės studijoje siūloma palikti), 11-tasis, kuris buvo „per ilgas“, ar 13-tasis, kuris sunaikintas todėl, kad važiuodavo į Naugarduko gatvę, o joje esantis žiedas trukdo prekybos centro plėtrai, nors yra tebegaliojanti sutartis tarp savivaldybės ir prekybos centrą valdančios įmonės kontaktinį tinklą pratęsti. Nenagrinėsime ir to, kaip „nedubliuoja“ trasų kiti naujai sukurti G autobusų maršrutai (pvz, 4G, kuris visoje trasoje iki Spaudos rūmų, nuo pat Saulėtekio iki Sietyno st., dubliuoja 19-tąjį troleibusų maršrutą – ir nors troleibusas sustoja kiekvienoje stotelėje, jam duotos 36 minutės ir 21 stotelė, o „greitajam“ autobusui tas pats atstumas, 31 minutė ir tik 14 stotelių – kyla klausimas, ar esant mažesniam stotelių skaičiui troleibusai neatvažiuotų dar greičiau? – analogiška situacija su 2G autobusu ir 16 troleibusu – dubliuojama trasa nuo Stoties iki Viršuliškių; 2G autobusas – 10 stotelių, 27 minutės, tuo tarpu 16 troleibusas – 18 stotelių, 36 minutės).

Sumažinus troleibusų skaičių mieste, prasidėjo rokiruotės su I-ojo ir II-ojo troleibusų parkų troleibusais. Iki liepos mėnesio buvo visuomet žinoma tvarka, kad jei troleibuso garažinis numeris prasideda skaitmenimi 1, jis laikomas I-ajame parke (Žolyno g.), jei prasideda skaitmenimi 2 – II-ajame (Justiniškių g.). Pradėjus „optimizavimą“, buvo perstumdyta dalis reisuose važiuojančių ir juose nevažiuojančių troleibusų – pvz., šie dvylika troleibusų perkelti į I-ąjį parką ir jiems suteikti pirmojo parko numeriai (ačiū už informaciją Jurgiui Švilpai):

2013-08 - keičiama troleibusų numeracija

Žinoma, šios rokiruotės yra turbūt skirtos apdumti akis ir kad būtų sunkiau susigaudyti, kur kokie troleibusai yra stumiami „ant ešafoto“. Gali būti, tai yra pirmieji žingsniai II-ojo troleibusų parko sunaikinimo link ir jo pavertimo autobusų parku – pertvarkytos remonto dirbtuvės pritaikytos autobusų taisymui, netoliese esanti degalinė pritaikyta taip, kad joje galėtų degalų prisipildyti ir dyzeliniai autobusai. Šiuo metu Viršuliškėse esančiame troleibusų parke jau laikoma keliasdešimt autobusų, palaipsniui jų skaičių planuojama didinti iki 100 autobusų (šaltinis) – oficialiai teigiama, kad taip mažinama „nulinė rida“ (t. y. rida autobusui (troleibusui) važiuojant iš garažo (stovėjimo vietos) į maršruto pradžią prieš pradedant darbą maršrute, o darbą maršrute baigus – grįžtant iš maršruto galinio punkto į garažą (stovėjimo vietą), tačiau galima nesunkiai nuspėti, kad palaipsniui iškeliant autobusus yra atlaisvinama autobusų parko teritorija Verkių g. numatomam tramvajų depui (nors visgi yra keista, kad VVT skelbia gamybinio pastato Verkių g. konstrukcijų kapitalinio remonto darbų viešuosius pirkimus, žinodami apie planuojamą tos teritorijos atidavimą tramvajų depui).

Visgi – kas yra liūdniausia – atlaisvinus teritoriją, kuri seniau buvo naudota kaip automobilių stovėjimo aikštelė (ir kurioje net nėra kontaktinio tinklo), buvo pradėta formuoti troleibusų „mirtininkų“ kolona. Troleibusų skaičius šioje aikštelėje nuolat didėja, ir jei prieš 2 savaites ten dar nebuvo nė 30-ties troleibusų, liepos mėnesio pabaigoje ten stovėjo jau 39 pasmerktieji.


Kaip matote, siekiant sutalpinti kuo daugiau pasmerktųjų, jų „ūsai“ iškelti aukštyn, kas leidžia troleibusus vieną prie kito pristumti labai mažu atstumu. Taip pat galima pamatyti, kad kai kurie jau pradėti ardyti – kadangi reisuose esančiųjų taisymui naujų detalių akivaizdžiai trūksta, iš pasmerktųjų pradedama lupti viską, pradedant lemputėmis, baigiant ratais.

2013 m. liepos 4 d. vykusiame UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau tekste – VVT) vadovybės ir taip vadinamos „įgaliotos profesinės sąjungos“ (tai yra įmonėje „Vilniaus autobusų parkas“ veikusios profesinės sąjungos pagrindu veikianti profsąjunga) atstovų susitikime VVT generalinis direktorius G.Nakutis pranešė, kad dalies troleibusų perkėlimas į pirmąjį troleibusų parką vykdomas „siekiant tolygaus darbo krūvio paskirstymo tarp troleibusų parkų“. Šiame susitikime (kuriame, o stebukle, buvo pakviesti dalyvauti tik vienos profsąjungos atstovai) gen. direktorius taip pat informavo, kad (citata iš protokolo) „į maršrutus rudenį išvažiuos 59 troleibusais mažiau, nei ankstesniais metais. Kol kas jų neplanuojama nurašyti. Gali būti, kad prasidėjus rudens sezonui ir, jei bus daug keleivių, troleibusų skaičius gali didėti. Bus atrinkti blogiausios techninės būklės troleibusai, kurie laikinai nebus eksploatuojami. Jie bus sustatyti teritorijoje, neiškomplektuojami, išskyrus e-bilieto įrangą“.

Nesiplėsime, kodėl susitikimai organizuojami tik su viena profesine sąjunga (net ir užkulisių nežinančiam turbūt suprantamos to priežastys). Įdomiausia tai, kad tokios rokiruotės daromos tik su troleibusais, tačiau kažkodėl į „mirtininkų“ aikštelę nepakliūna autobusai – turbūt tai reiškia, kad visi VVT turimi autobusai yra nepriekaištingos techninės būklės, na bent jau daug geresnės negu troleibusų, visi yra neviršijantys dūmingumo normų, nesuėstais rūdžių dugnais, neatsiknojusiais skardos lakštais ant durų rėmų ir t.t.? Kaip galima matyti iš aukščiau paminėtų veiksmų, troleibusų ir autobusų kokybės vertinimui naudojami skirtingi kriterijai, o kadangi yra visiems žinoma, kad net ir puikios techninės būklės neeksploatuojamas troleibusas (jei nėra tinkamai konservuotas) po kelių mėnesių taps nebenaudojamu…

Neabejoju, tuoj atsiras tokių, kurie pradės kalbėti, kad šie troleibusai sugedę, sulūžę, o ir šiaip kadangi mažinamas troleibusų skaičius mieste, jų yra per daug, todėl logiška, kad jie ir yra naikinami. Tokiems „argumentams“ yra keletas kontrargumentų.

Argumentas „kadangi mažinamas troleibusų skaičius mieste, jų yra per daug, todėl pertekliniai numetami surūdijimui“ išvis neatlaiko jokios kritikos. Joks šeimininkas nenumes savo turto supūdyti – jei visgi yra kažkoks daiktas, kurio gali prisireikti ateityje, jis yra saugomas, o ne numetamas likimo valiai, juolab žinant, kad tokiomis sąlygomis, kokiomis šie troleibusai laikomi dabar, jei jie dabar yra važiuojantys – po pusmečio jie bus naudojimui nebetinkami.

Kitas klausimas – šių troleibusų techninė būklė. VVT logotipai ant troleibusų atsirado tik pernai birželio – rugpjūčio mėnesiais, vadinasi, tuo metu (o gal ir vėliau) šie troleibusai buvo techniškai tvarkingi, važiuojantys ir t.t. Kaip iš dalies matoma aukščiau esančiame reportaže – šie troleibusai yra su VVT skiriamaisiais ženklais, todėl visi jie kažkaip „netikėtai“ sugedo ir tapo „netinkami naudoti“ pastaraisiais mėnesiais. Suprantama, kad transporto priemonės genda, lūžta. Tačiau 40 troleibusų per kelis mėnesius? Yra tik du variantai – vienas, jei jie tikrai visi staiga pasidarė netinkami naudoti, tai kvepia tyčiniu turto naikinimu ar sabotažu (už ką gresia BK straipsniai), antras – jei jie visgi tinkami naudoti, bet numesti jų nekonservuojant ir t.t. – tai vėlgi kvepia tyčiniu turto naikinimu, už ką „nusipelniusius veikėjus“ derėtų apdovanoti BK straipsniais.

Ką gi, fizinio troleibusų naikinimo procesas prasidėjo. Klausimas – kokių veiksmų imsis mūsų teisėsauga, o gal visgi atsitokės politikai, kurie iš tai darančių asmenų sieks atsakomybės ir tuo pačiu sieks pakeisti situaciją?

Papildyta. Atostogų metas baigėsi, mieste reikia daugiau viešojo transporto, tačiau „rezervinių“ troleibusų nemažėja, jie jau stovi ir ten, kur liepos mėnesį buvo statomi lengvieji automobiliai – aikštelės vaizdai, užfiksuoti 2013 m. spalio mėn. 12 d.: