Европейский день Троллейбуса. Как это происходит?

trolley-logo_800

Santrauka

Nuo 2010-tųjų metų kasmet pirmąjį Europos mobilumo savaitės šeštadienį švenčiama Europos Troleibuso diena. Tai diena visiškai skirta troleibusams. Šia iniciatyva Europos projektas TROLLEY atkreipia dėmesį į troleibusų transportą kaip svarbią dalį tvaraus judumo Europos miestuose. Europos Troleibuso dienos renginiai apima tokius renginius kaip informacinės kampanijos ir atvirų durų dienos troleibusų parkuose, vaikų piešinių konkursai ar viktorinos.

Apibrėžimas

Europos Troleibuso diena yra viešas renginys, organizuojamas kasmet pirmąjį Europos mobilumo savaitės šeštadienį. Renginys paprastai yra lydimas informacine veikla, konkursais, žaidimais ir švietimo apie įvairius troleibusų sistemos faktus. Tikslinės grupės yra visi esami ir potencialūs būsimi keleiviai.

Tikslas

Kasmetine Europos Troleibuso diena siekiama plačiau papasakoti plačiajai visuomenei, o taip pat troleibusų keleiviams, apie troleibusus ir jų privalumus, naudojant įvairius renginius. Sužinoję apie troleibusų privalumus (pvz., nėra vietinės taršos, žemas triukšmo lygis) ir ką tie privalumai duoda miestui, žmonės skatinami apsvarstyti galimybę naudotis jais dažniau ar pradėti jais apskritai naudotis.

Apimtis

Europos Troleibuso diena gali būti organizuojama kiekviename Europos mieste turinčiame troleibusus ar svarstančiame tokią galimybę ir gali turėti skirtingą formą, priklausomai nuo esamo troleibusų tinklo (pvz., nuo maršrutų skaičiaus ar troleibusų skaičiaus), troleibusų eksploatavimo patirties ar konkrečios troleibusų istorijos mieste. Tai gali būti paprasti organizuoti pasivažinėjimai troleibusais nedidelėmis grupėmis arba dideli renginiai, skirti tūkstančiams žmonių.

Bendradarbiavimo pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)
ETD_1
 • vietinė administracija/viešojo transporto įmonė

 • medijos priemonės (spauda, radijas, TV)

 • pramonė (troleibusų gamintojai, tiekėjai)

 • aplinkosaugos ir kitos bendruomenės grupės

 • vietinės mokyklos ir universitetai

 • vietiniai darbdaviai, energijos tiekėjai

 • fotografijų paroda apie troleibusų istoriją

Renginio vieta ir mastas
 ETD_2
 • Renginio mastas priklauso nuo turimų išteklių jo vykdymui.

 • Vieta turi būti lengvai pasiekiama viešuoju transportu, dviračiu ir pėsčiomis. Apskritai, populiari vieta padeda pritraukti praeivių (miesto centras). Jei koncentruojamasi ties techniniais klausimais, troleibusų parkas gali būti labiau tinkama vieta. Geriausia, jei iš renginio miesto centre vietos būtų pasiūlyta ir nemokamos kelionės į troleibusų parką galimybė.

Galimi renginiai
ETD_3

ETD_4

Europos Troleibuso dienos renginių turinį riboja tik vaizduotė ir turimos lėšos. Svarbiausia nepamiršti sujungti smagų turinį ir gerą nuotaiką su informacija ir švietimu. Kelios galimybės:

 • Atvirų durų diena/ Troleibusų parko aplankymas (numeruoti bilietai: ir atsiminimas dalyviams, ir žinosite svečių skaičių)

 • Organizuotos grupėmis kelionės troleibusu

 • Viktorina su klausimais apie troleibusus jūsų mieste (su įdomiais prizais)

 • Nuotraukų ir piešinių konkursai vaikams (su įdomiais prizais)

 • Informacijos centras troleibuso viduje

 • Piešiniai, rašymas ant troleibuso (galimai seno, bet dar naudojamo)

 • Komentarų/pasiūlymų dėžutės įrengimas

 • Apklausos ir klausimynai

 • Kinas (rodyti TROLLEY filmą aptemdytame troleibuse)

 • Senų troleibusų paradas

 • Ekskursija troleibusu (su miesto gidu)

 • Renginiai kaip: troleibuso stūmimas, bandymas prikabinti kontaktinio tinklo imtuvus prie tinklo

 • Interaktyvūs žaidimai

 • Mokymai su specifinėmis tikslinėmis grupėmis

 • Atsiliepimai (autografų laikas)

 • Bendradarbiavimas su vietinėmis organizacijomis

Kas čia turėtų būti
 • Turi dalyvauti vietos troleibusų žinovai bei vietinės administracijos atstovai ar viešojo transporto teikėjas ir kalbėti apie bendruomenės troleibusų iniciatyvas.

 • Geras būdas atkreipti žiniasklaidos dėmesį į renginius, sukelti susidomėjimą yra pakviečiant dalyvauti renginyje vietos įžymybę (pvz., sportininką, žiniasklaidos įžymybę, politiką).

 • Esant užkandžiams ir arbatai žmonės dalyvaus ilgiau, o muzika leis jiems jaustis patogiau.

 • Įsitikinkite, kad turite skrajutes, lankstinukus ir kitus informacinės medžiagos variantus. Įvairūs prietaisai ir reklaminė medžiaga, pvz. skirta vaikams, padidina susidomėjimą.

Europos Troleibuso dienos reklamavimas
ETD_2013_logo
 • Naudokitės vietos žiniasklaida ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis.

 • Prijunkite šventę prie kitų Europos Judumo dienos renginių, kurie sulaukia daug dėmesio.

 • Skrajutės turi būti platinamos plačiai, įskaitant bendruomenės centrus, apsipirkimų gatves, mokyklas, vaikų darželius, turistų informavimo centrus ir t.t.

 • Reklamai gali būti naudojamos viešojo transporto priemonės (pvz., pakabinamos skrajutės, plakatai)

 • Pranešti apie įvykį ir konkursus gali būti naudojamos socialinės medijos priemonės.

Dalomoji medžiaga

Kiekvienas 4-tosios Europos Troleibuso dienos renginių organizatorius gaus šią medžiagą:

Balionus

A3 dydžio plakatus

A2 dydžio plakatus

Marškinėlius

Tušinukus

Pakabinamas skrajutes

 ETD_7 ETD_6  ETD_9
ETD_8_sm

Išlaidos

Priklausomai nuo jūsų renginių masto gali reikėti nemažai žmogiškųjų išteklių organizavimui. Kalbant apie kitas išlaidos apsvarstykite galimą paramą iš jūsų partnerių organizacijų.

Poveikio įvertinimas

Suskaičiuokite dalyvių skaičių. Tai gali būti daroma kiekvienos renginio dalies metu ir / arba skaičiuojant bendrą Europos Troleibuso dienos dalyvių skaičių. Tai taip pat gali būti padaryta su kažkuo smulkiu ir patraukliu kaip pvz. troleibuso spaudas ant dalyvių rankų ar, pavyzdžiui, riešo apyrankė, kokios naudojamos festivaliuose. Jei turite savanorių, kurie žymėtų rankas ar uždėtų apyrankes (ir skaičiuotų), galite suskaičiuoti, kiek iš viso yra dalyvių ir galite būti tikri, kad tie patys žmonės nebuvo paskaičiuoti dukart.

Jei renkate kontaktinę informaciją iš dalyvių, galite atlikti internetinę apklausą po keleto dienų (ar savaičių) po renginio, kad sužinotumėte, ar renginys patiko ir ar jis padėjo apsispręsti naudotis troleibusais daugiau nei iki jo.

Kitas svarbus vertinimo būdas yra spaudos pranešimai po renginio.

Dėmesys ir gautos pamokos

Europos Troleibuso dienos metu jūs galite pasiekti daug žmonių vienu metu. Tai puiki vieta informuoti ir šviesti žmones tuo pat metu jiems smagiai leidžiant laiką. Praktinė patirtis yra geriausias skatinimo būdas. Jei įmanoma, reikėtų planuoti, kad šis renginys vyktų kasmet, o ne vieną kartą, kad būtų galima ją kasmet tobulinti ir stebėti susidomėjimo bei dalyvavimo lygio lygmenį bėgant laikui. Visgi, darant prielaidą, kad renginys vyks lauke, renginio sėkmė gali priklausyti nuo oro sąlygų – tegul tai ne atgraso jūsų.

Renginio susiejimas su Europos mobilumo savaite leidžia savo miestiečiams ir keleiviams žinoti, kad jie dalyvauja kažkame didesnio nei tik vietinėje šventėje.

Nenuvertinkite užkandžių, gėrimų, muzikos ir konkursų svarbos! Tai yra dalykai, kurie sukuria jaukią atmosferą ir skatina žmones ateiti bei pabūti ilgiau.

Geros praktikos pavyzdžiai

2010 metų rugsėjo 18 d. pirmoji Europos Troleibuso diena buvo švenčiama Zalcburgo, Brno, Ebersvaldės, Gdynės, Parmos, Leipcigo, Segedo miestuose. Antroji įvyko 2011 metų rugsėjo 17-tąją, trečioji – 2012 m. rugsėjo 22-tąją.

Brno, Čekija

ETD_10

Brno šventė pirmąją Europos Troleibuso dieną 2010 -taisiais metais. Šventės metu vyko atvirų durų diena troleibusų parke, veikė informacinis centras istoriniame troleibuse, stovėjusiame pagrindinėje miesto aikštėje. Renginio dėmesys buvo skiriamas šeimoms su vaikais, kuriems buvo pasakojama apie troleibusų veikimą ir kurie net galėjo pasėdėti ant vairuotojo sėdynės. Didžiausia atrakcija vaikams buvo miniatiūriniai troleibusai. Hidraulinės rampos sandėliuose leido visiems lankytojams apžiūrėti troleibusus iš apačios.
Segedas, Vengrija

ETD_11

Segede Europos Troleibuso diena buvo švenčiama atvirų durų dienų metu troleibusų parke, pasakojant apie troleibusų veikimą, priežiūrą ir remontą. Vyko piešinių konkursas (žr. laimėtojo piešinį, pritvirtintą ant troleibuso) ir viktorinos. Miesto centre veikę informaciniai centrai suteikė informaciją apie troleibusų svarbą švariam miestui.
Zalcburgas, Austrija

ETD_12

Zalcburge buvo atidaryti keli informaciniai punktai, kuriame įmonės darbuotojai dalino informaciją apie troleibusus. Tarp Europos Troleibuso dienos renginių buvo konkursai su prizais, nemokami balionai, muzika, užkandžiais, gėrimais. Į renginius ir konkursus kvietė pakabinamos skrajutės, buvusios troleibusuose.

Daugiau informacijos

Europos Troleibusų diena yra tikslingas renginys – rinkodaros priemonė, skirta skatinti troleibusus kaip švarią miesto transporto rūšį, sukurta pagal Europos projektą TROLLEY (www.trolley-project.eu). Šie renginiai yra bendravimo priemonė puoselėti dialogą su tiksline grupe – keleiviais – kurie ir turi realią keliavimo troleibusais patirtį. Dėl šios priežasties pagrindinės tezės yra reikšmingesnės, pvz., draugiškumas aplinkai arba dėl mažo triukšmo (naudojant troleibusus, o ne kitas transporto rūšis) lygio geresnė gyvenimo kokybė. Lydima kūrybiškumo ir įdomių pramogų, pvz. pagal konkursų ar inovatyvių smulkmenų, Europos Troleibuso diena gali tapti didelė sėkme visuose dalyvaujančiuose miestuose.

TROLLEY kviečia ir kitus troleibusus turinčius miestus dalyvauti šiuose renginiuose ir prisijungti prie šventės visoje Europoje. TROLLEY projektas siūlo medžiagą parodoms (pvz., troleibusų nuotraukas iš skirtingų miestų ar informacinius plakatus bei kitas smulkmenas, kurias galima gauti ir naudoti nemokamai), taip pat organizacinius patarimus visiems troleibusus turintiems miestams, kurie norėtų surengti Europos Troleibuso dienos šventę.

Jei norėtumėte sužinoti daugiau apie Europos Troleibuso dieną, susisiekite su Alexandra Scharzenberger iš trolley:motion el. paštu scharzenberger@trolleymotion.com

arba su TROLLEY projekto partneriu (www.trolley-project.eu), atstovaujančiu jūsų šalį.

Atsisiųsti / Скачать/ Download (PDF, 1.58MB)

Paruošta remiantis trolley-project medžiaga

ETD_EU-ERDF_logo

One thought on “Европейский день Троллейбуса. Как это происходит?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.